Weer minder geld voor kerken

Kerkbalans presenteert nieuwe promotie-video

in Christelijk Nieuws

De opbrengsten voor de kerken in Nederland lopen steeds verder terug. Dat blijkt uit de woensdag gepresenteerde Kerkbalans. Dat is de jaarlijkse campagne waarmee de Rooms-Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk geld inzamelen onder hun parochianen en gemeenteleden.

In 2014 haalde de Protestantse Kerk 183 miljoen euro op en de Rooms-Katholieke Kerk 52 miljoen. Een jaar eerder was dat respectievelijk 188 en 54 miljoen. Van een daling is bij Kerkbalans al jarenlang sprake. In 2010 bedroeg de gezamenlijke opbrengst nog 256 miljoen (195 en 61).

Ledenaantallen
De belangrijkste reden van de afname is dat de ledenaantallen van de kerken teruglopen. Een tweede oorzaak is dat de groep die relatief vaak en veel geld geeft, vergrijst en kleiner wordt.
Het inzamelen van geld is voor beide kerken verreweg de belangrijkste bron van inkomsten. De andere inkomsten, uit bezittingen en vermogen, blijven redelijk stabiel.
Om het tij te keren bekijken de kerken andere manieren van geldwerving, zoals wervingsacties gekoppeld aan een concrete activiteit in de kerk, crowdfunding en het benaderen van randkerkelijken. Dat zijn leden waarmee kerken weinig of geen contact hebben.

Nieuwe campagne
Vandaag ging de promotiefilm van de nieuwe campagne voor de Actie Kerkbalans in Utrecht in première. De film laat de beelden zien van de nieuwe campagne: Een lachend bruidspaar, ontroerde jonge ouders die hun baby laten dopen, een opa die zijn kleinzoon iets uitlegt, een meisje dat met verwondering de ruimte van een kerk in zich opneemt, een vrouw die soep deelt.  
‘Mijn kerk in balans’ is de slogan, maar ook: mijn kerk viert, mijn kerk ontroert, mijn kerk inspireert en zo kan elke Kerkbalansvrijwilliger de slogan ‘mijn kerk…’ zelf verder invullen. Woensdag 14 januari is in het Catharijneconvent in Utrecht de nieuwe campagne gepresenteerd.

Lokaal aanpasbaar
De Kerkbalanscampagne wil tot uitdrukking brengen wat de kerk in het leven van kerkgangers betekent. Wat zijn de bijzondere momenten die beleefd worden in en gedeeld met de kerkgemeenschap? Momenten, die laten zien waarom de eigen kerk zo belangrijk is voor kerkleden en waarom ze daar graag een financiële bijdrage voor over hebben.
Ook wil de campagne qua tekst en beeld lokaal aanpasbaar zijn. Met de slogan ‘mijn kerk…’ komt de campagne daaraan tegemoet.
In de komende tijd wordt nog gewerkt aan een aanvullende campagne die meer gericht zal zijn op incidentele kerkbezoekers en hen die de plaatselijke kerk in eigen dorp of wijk een warm hart toedragen zonder daar actief lid van te zijn.

Nieuwe promotie-video Kerkbalans

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons