Uitzending de Kapel over aanslag Parijs

“Waar de cartoonist ophoudt, schrijft God verder”

in Mediatips

In verband met de terreuraanslag op de redactie van het weekblad Charlie Hebdo in Parijs, zal er een aangepaste uitzending van de Kapel worden uitgezonden. Ds. Arie van der Veer verzorgt een meditatie met als titel “De Pen”.

De meditatie zal gaan over Openbaring 2 vers 12, 13 en 17. “12: En schrijf aan den engel der Gemeente, die in Pergamus is: Dit zegt Hij, Die het tweesnijdend scherp zwaard heeft: 13: Ik weet uw werken, en waar gij woont; namelijk daar de troon des satans is, en gij houdt Mijn Naam, en hebt Mijn geloof niet verloochend, ook in die dagen, in welke Antipas, Mijn getrouwe getuige was, welke gedood is bij ulieden, daar de satan woont. 17: Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.”

Onzekerheid en angst
Naar aanleiding van de gebeurtenis is er veel angst en onzekerheid wereldwijd. Ook in Nederland is de angst toegenomen. Ds. Arie van der Veer heeft een antwoord en vertelt hierover in de komende uitzending van de Kapel: “De pen, de kracht van het geschreven woord is altijd sterker.”

Chaos
“Telkens als we dus het woord ‘duivel’ tegenkomen in de Bijbel is er sprake van iemand die de zaken door elkaar gooit. Dat veroorzaakt chaos. Er wordt door terroristen op chaos gehoopt.” Deze chaos veroorzaakt weer angst, verdeeldheid en mensen die tegenover elkaar staan en uit elkaar gedreven worden.

De kracht van het schrijven
“Waar de cartoonist ophoudt, schrijft God verder.” Daarom vindt Ds. Arie van der Veer het belangrijk dat er geschreven wordt, maar nog belangrijker wat en vooral door wie er geschreven wordt. “Dat is de kracht van het schrijven”

De uitzending met de meditatie van Ds. Arie van der Veer is zondagochtend om 9:55 te zien op NPO 2

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons