Ranglijst Christenvervolging: druk op christenen neemt wereldwijd toe

Turkije na jaren nu weer terug op Ranglijst Christenvervolging 2015

in Christelijk Nieuws

Vandaag presenteert Open Doors de Ranglijst Christenvervolging 2015. Noord-Korea is nog steeds het land waar christenen het zwaarst worden vervolgd. In zowel Latijns-Amerika, Afrika, het Midden-Oosten en Azië was in 2014 sprake van een duidelijke verslechtering. “Iedereen is zich wel bewust van de gebeurtenissen in Irak en Syrië”, zegt directeur Ruud Kraan van Open Doors Nederland. “Maar helaas is het veel minder bekend dat de situatie in Afrika net zo snel verslechterd.

In Turkije leidt de verslechterende situatie ertoe dat het land na een aantal jaren weer terugkeert op de Ranglijst Christenvervolging, en wel op plaats 41. Dat komt met name door nieuwe wet- en regelgeving. De verijdelde aanslag op de Grieks-Orthodoxe patriarch Bartholomeus en de aanval van een kerk in Istanbul vormden de dieptepunten voor Turkije in2014.

Opvallende constateringen:

 • Nergens ter wereld neemt christenvervolging zo sterk toe als in Afrika. Kenia steeg dit jaar bijvoorbeeld van plaats 43 naar 19.
 • Veel Afrikaanse landen die op dit moment niet in de top-50 zijn opgenomen, hebben te maken met toenemende onrust. Zelfs landen waar christenen in de meerderheid zijn, hebben te maken met nooit eerder vertoonde toename van buitensluiting, discriminatie en geweld.
 • Het Midden-Oosten maakt een ongekende omslag door. Christenen in Irak en Syrië zijn massaal op de vlucht, en de aanwezigheid van IS-strijders verandert het maatschappelijk klimaat voor christenen ingrijpend in bijna alle landen in het Midden-Oosten. Niet eerder waren zoveel christenen in het Midden-Oosten van huis en haard verdreven als in 2014. 
 • De enorme vluchtelingenbewegingen in Irak en Syrië maakt deze christenen zeer kwetsbaar voor mensenhandel, zowel door mensensmokkelaars als extremisten. Voor beide landen geldt dat de relatieve vrijheid die christenen hier al eeuwen genoten, grotendeels is verdwenen.
  De situatie in buurlanden Iran en Turkije staat ook onder druk.
 • Christenen in Azië krijgen steeds meer met vervolging te maken. Het leven voor christenen in het oosten van Azië ging er de afgelopen jaren beperkt op vooruit, maar die trend keerde in 2014. O.a. de terugkeer van Jihadstrijders uit het Midden-Oosten verhoogt de spanning in deze vanouds relatief tolerante regio. 
 • Nog nooit stond India zo hoog op de Ranglijst Christenvervolging: op plaats 21. In India is het inmiddels dagelijkse praktijk dat christelijke samenkomsten worden verstoord en christenen worden bedreigd en mishandeld.
 • Opmerkelijk is de dubbele ontwikkeling in China: het land keert terug in de top-30, met een notering op de 29e plaats. Dat komt vooral door de vele aanvallen op en vernielingen van kerken en de verwijdering van meer dan 300 kruizen. Binnen de Chinese overheid is echter inmiddels ook steeds meer steun voor een kerk die, met een eigen Chinese identiteit, een grote rol kan innemen in de bouw van het nieuwe China.

Wereldwijd
De Ranglijst Christenvervolging is het enige jaarlijks terugkerende onderzoek naar de positie van christenen wereldwijd. Open Doors, een organisatie die wereldwijd opkomt voor vervolgde christenen, publiceert sinds 2003 jaarlijks haar bevindingen over de positie van christenen in vijftig landen.  De Ranglijst Christenvervolging doet onderzoek naar vervolging op verschillende terreinen van het dagelijks leven: binnen de persoonlijke levenssfeer, in familieverband, binnen het (lokale of tribale) gemeenschapsleven, in de publieke ruimte en in het kerkelijk leven. 

Bid voor ons
“Bid voor ons” is vaak het eerste dat vervolgde christenen vragen. Zij kennen de kracht van gebed uit eigen ervaring. Een kerkleider in Zuidoost-Azië vertelt dat hun eigen gebed vaak uit vijf onderdelen bestaat:

 1. We bidden voor vergeving en liefde voor onze naasten.
  God houdt van iedereen, ook van vervolgers.
 2. We bidden dat God het hart van de vervolgers opent.
 3. We bidden dat vervolgde christenen zich niet bezorgd maken en kracht ontvangen in hun moeilijke situatie.
 4. We bidden dat vervolgde christenen een positief verschil uitmaken in hun omgeving.
 5. We bidden voor moed om uit te komen voor het Evangelie.
 6. We bidden voor vrijlating van gevangenen.

Bidden helpt èn maakt verschil is de ervaring van veel mensen. Concrete tips en actuele gebedsonderwerpen om zelf mee aan de slag te gaan, vind je hier

 • Wist je dat je hier een wereldkaartposter kunt aanvragen? Deze kun je gebruiken bij je gebed voor vervolgde christenen.
 • Wist je dat je vervolgde christenen ook kunt bemoedigen door een kaartje te sturen?

Bron: Open Doors

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons