Nieuwjaarsgedachte Nikolaas Sintobin

"Geen angst voor de nieuwe paden, om naar de grenzen te gaan."

in Geloven

"Ja, 2015 wordt een belangrijk jaar." reageert Nikolaas Sintobin op de vraag hoe hij naar het nieuwe jaar kijk. "Het wordt immers een jaar waarin God ons 365 dagen zal schenken om te leven. Elk van die dagen biedt ons een enige kans om liefde te ontvangen en om liefde te geven. Steeds nieuw. Steeds eenmalig..."

"Elke dag, uur en minuut die we ongebruikt laten is een verloren kans. Daarom is 2015 zo’n gewichtig jaar. Net zo belangrijk als elk van de voorgaande jaren en elk van de komende jaren.

Vaak leven we alsof de ons toegekende tijd onbeperkt is. Ik geloof dat de eeuwigheid ons wacht. Maar het is gedurende ons korte aardse leven dat het zaadje dat we zijn zich kan ontwikkelen tot een bloem voor de eeuwigheid.

Enkel God kent het geheim van die bloei. Hij alleen ziet ten volle hoe wij, vaak in het verborgene, zijn uitgestoken hand aannemen. Ons antwoord is vaak schuchter en aarzelend. God weet er steeds de unieke schoonheid van naar waarde te schatten.”

Ook in 2015."

Mijn wens

"Ik ben dankbaar om de woorden en, meer nog, om het voorbeeld van medebroeder Paus Franciscus. Indrukwekkend hoe alle mogelijke mensen van hem houden. Geen wonder. Hij spreekt en doet het Evangelie.

Mijn hart zegt ja telkens als hij uitnodigt om náást de mensen te staan en niet te oordelen; om Jezus’ eenvoud, nederigheid en voorkeursliefde voor de armen centraler te stellen; om geen angst te hebben voor de nieuwe paden waarop de Geest ons uitnodigt; om naar de grenzen te gaan. De aanstekelijke vreugde van Franciscus heeft het christendom in ons vermoeide Westen een nieuw geloofwaardigheid gegeven.

Mijn hoop en wens is dat wij, christenen, de vreugde van het Evangelie mogen herontdekken. Over de muren van onze verdeeldheid heen. Midden ín onze samenleving en cultuur. Dat ook wij resoluut naar de grenzen durven gaan om dáár het Evangelie opnieuw te ontdekken en te beleven. Dat wij echt durven hopen en geloven dat God met ons bezig is. Hier en nu."

Nikolaas Sintobin

*

Nikolaas Sintobin is Jezuïet en internetpastor. Hoewel Nikolaas zijn carriere ooit startte als advocaat, werd hij al na enkele jaren tot priester gewijd. Hij ontdekte dat hij door het bidden met de Bijbel steeds meer van Jezus ontdekte. Die ervaring wil hij graag delen met andere mensen, of dat nou christen of niet-christenen zijn. Nikolaas is op internet actief op www.gewijderuimte.org en www.inalledingen.org en www.verderkijken.org.

Voor de Evangelische Omroep is Nikolaas betrokken bij o.a. het TV programma Op zoek naar God en de internetcursus Op zoek naar God in de stilte.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons