De hemel is van koper

Waarom gebeden onbeantwoord blijven

in Geloven

Iedere christen heeft op z’n tijd moeite met onverhoorde gebeden. De vraag is dan meestal: 'Waarom krijg ik geen antwoord op mijn gebeden? Bid ik verkeerd? Straft God mij? Of geeft hij wel antwoord, maar versta ik het niet? Heeft het wel zin om te bidden?

Deze vragen zijn niet nieuw. In de Bijbel lees je al hoe mensen baden en worstelden met God. Hun gebeden werden ook niet allemaal beantwoord (lees Job 21:15 of Psalm 55:2, Psalm 39:13).

Rondom onze gebeden zijn een aantal problemen te benoemen. Het is niet gezegd dat je er mee te maken hebt, maar lees ze eens en laat ze op je inwerken.

  • Motieven
    Er kunnen verkeerde motieven in het spel zijn. Bijvoorbeeld egoïstische motieven (lees Jakobus 4:2,3).
Denk ook eens aan Jona. Uiteindelijk was hij gehoorzaam en vervulde Gods opdracht. Daarna ging hij op een heuvel zitten om te kijken hoe God het volk van Ninevé zou gaan straffen. Wat was hij teleurgesteld toen hij ontdekte dat de mensen zich bekeerden!
  • Zonden

    Onbeleden zonden zijn een belemmering voor onze gebeden (1 Petrus 3:7; Psalm 66:18; Marcus 11:25). Ga voor jezelf na, of dit bij jou het geval is. Maar sla niet door: als 't jou niet duidelijk is dat er zonde in je leven is, blijf dan niet in jezelf wroeten, maar ga er maar van uit, dat hier geen belemmering is.
  • Verkeerde verwachtingen
    
Je kunt ook verkeerde verwachtingen hebben. Je vult soms voor jezelf al in hoe jij denkt dat God jouw gebed gaat verhoren. God antwoordt dan wel, maar omdat je zo gefocust bent op jouw idee van gebedsverhoring, merk je zijn antwoord niet op. Meestal zie je dat later pas en ontdek je dat God allerlei mensen en situaties heeft gebruikt en zo stapsgewijs naar een gebedsverhoring toe heeft gewerkt.

Niet stoppen
Laten onverhoorde gebeden je er nooit van weerhouden door te gaan met bidden. Belangrijker dan het antwoord is het feit dat je de Vader zoekt. Dat is van onschatbare waarde. Wat kijkt de Vader naar jou uit! Wat luistert hij graag naar jouw gebed! Wat verlangt hij naar een diepe relatie met jou! Soms zegt God gewoon nee, omdat dat beter is voor ons. Soms is de tijd nog niet rijp en moeten we wachten. Maar gelukkig zegt God soms ook ja! Hij weet wat het beste is! 


Vertrouw op God
We mogen onze wensen aan God bekend maken, hem vertrouwen in alle situaties waarin we terecht komen. 
Wees ontspannen: hij weet wat goed is en heeft het beste met je voor, ook al zie je dat niet altijd. Zelfs op de momenten dat jij het niet meer ziet zitten, waakt God (Psalm 121:4). Geef daarom je zorgen aan hem, altijd weer! Vergeet nooit dat God dwars door alles heen enorm naar jou verlangt! Hij ziet ernaar uit jouw stem te horen!

Janny van Nederpelt, EO-Nazorg

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons