ChristenUnie stelt Kamervragen over toenemende christenvervolging

“Welke gerichte maatregelen kan NL nemen om de geloofsvervolging te bestrijden?”

in Christelijk Nieuws

Kamerlid Joël Voordewind heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. Uit de lijst blijkt dat bijna overal ter wereld christenen te maken hebben met toenemende vervolging.

Joël Voordewind vindt het dramatisch dat christenvervolging nog steeds toeneemt. “Alle reden voor de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken om dit de volle aandacht te geven.” Hierbij moet rekening gehouden worden met de ranglijst van Open Doors. Irak, Syrie en Nigeria zouden naast Noord Korea nu grootste prioriteit moeten krijgen in het Nederlandse buitenlands beleid. “Welke gerichte maatregelen kan Nederland nemen om de geloofsvervolging te bestrijden?”, vraagt CU-Tweede Kamerlid Joel Voordewind in de Kamer over de ranglijst. 
 
De oorzaken zijn wereldwijd verschillend, maar de uitkomst is volgens Open Doors duidelijk: niet eerder in de zestig jaar dat Open Doors bestaat, signaleerden we zo’n wereldwijde toename van vervolging. Ondanks dat het christendom de grootste godsdienst is, vormen christenen de meest vervolgde groep gelovigen. Christenen zijn in veel landen een minderheidsgroep die duidelijk anders is. Het zijn tweederangsburgers, ongewenste vreemdelingen of landverraders. Christenen die uitkomen voor hun geloof worden ervaren als lastig, of bedreigend.
 
Vragen van Joël Voordewind namens de CU aan de Tweede Kamer:
 
1. Heeft u kennis genomen van de onlangs gepubliceerde ranglijst christenvervolging 2015 van de organisatie Open Doors?
 
2. Bent u met mij van mening dat, gezien de wereldwijde toename van christenvervolging, de verdediging van de vrijheid van godsdienst binnen het Nederlandse buitenlandbeleid een prominentere plek dient te krijgen? Zo ja, hoe gaat u hier invulling aan geven?
 
3. Bent u bereid om een thematisch ambtsbericht op te stellen voor onder meer Nigeria, Kenia en China waar de christenvervolging en de vervolging van minderheden in het algemeen het afgelopen jaar flink is toegenomen?
 
4. Bent u bereid, mede naar aanleiding van de bovengenoemde ranglijst, nog landen toe te voegen aan de pilot godsdienstvrijheid? Wanneer kan de Kamer de evaluatie van de pilot godsdienstvrijheid verwachten?
 
Bron: ChristenUnie

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons