Aantal predikanten met stress gedaald

De bevlogenheid en de stress van predikanten werden onderzocht

in Christelijk Nieuws

Stichting Ruimzicht heeft in het afgelopen jaar de bevlogenheid van predikanten onderzocht. Daarnaast werd onderzocht wat het effect van coaching is bij predikanten die last hebben van stress en uitputting. Op de voorjaarsconferentie van de Bond voor Nederlandse Predikanten zullen de resultaten gepresenteerd worden.

Het onderzoek, een engagementscan, is in 2013/2014 uitgezet onder 1670 gemeentepredikanten. 643 predikanten hebben aan het onderzoek meegedaan. Van deze groep hadden 138 predikanten verschijnselen van stress en uitputting. Aan de helft van deze groep is door Stichting Ruimzicht coaching aangeboden. Dit was de interventiegroep. Van deze interventiegroep hebben uiteindelijk 45 predikanten daadwerkelijk deelgenomen aan het coachtraject. De andere 69: de controlegroep, die in dezelfde mate last hadden van stress en uitputting, kregen geen coaching aangeboden.

Minder predikanten met hoge stress
De coaching, bestaande uit een serie van zeven gesprekken, werd door de deelnemende predikanten zeer gewaardeerd. Om het effect van de coaching te kunnen bepalen, is na afloop van het coachtraject aan alle 643 predikanten gevraagd de engagementscan opnieuw in te vullen. De resultaten die hieruit kwamen, zijn opmerkelijk. Het aantal predikanten met een burn-out daalde van 24,6% naar 4,1% (controlegroep blijft nagenoeg gelijk op ongeveer 23%) en het aantal predikanten met hoge stress zakte van 88,4% naar 34,6% (controlegroep van 89,9% naar 47,1%).

Predikanten tussen bevlogenheid & burn-out
Op de voorjaarsconferentie van de Bond voor Nederlandse Predikanten, die als thema heeft: ‘predikanten tussen bevlogenheid & burn-out’ zullen de resultaten van het project gepresenteerd worden. Het praktisch theologisch tijdschrift ‘Handelingen’ zal in maart 2015 een themanummer besteden aan de werkdruk en bevlogenheid van de predikant.

Bron: Protestantse Kerk

Foto: Roel Wijnants

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons