15 jaar ChristenUnie

“We blijven vasthouden aan onze idealen en vooral aan God”

in Christelijk Nieuws

De ChristenUnie viert vrijdag 30 januari het 15-jarig bestaan met een verjaardagsfeestje. Fractievoorzitter Arie Slob ontvangt maar liefst 800 gasten die de CU hebben gesteund de afgelopen jaren: “Er is vooral dankbaarheid.”

De ChristenUnie ontstond 15 jaar geleden uit een fusie tussen de RPF (Reformatorische Politieke Federatie) en het GPV (Gereformeerd Politiek Verbond). Arie Slob: “Er kwam eenheid in de politieke partijen. Dat is heel mooi geweest. Ik ben erg dankbaar voor wat we hebben bereikt. Het is gelukt om christen-zijn te verbinden aan de politiek. Door de ChristenUnie konden we ons inzetten voor het gezinsbeleid, een rechtvaardig asielbeleid en onze verantwoordelijkheid voor de samenleving.” 

Volhouden en doorgaan
Het viel niet altijd mee om als kleine partij vol te houden. Toch lukte het, met God als houvast. “Er komen altijd weer mogelijkheden om verder te gaan. Bijvoorbeeld op het gebied van prostitutie. Dit was jarenlang een onderwerp dat erg op de achtergrond bleef. Toch hebben we volgehouden. Onder andere door het EO-programma ‘Jojanneke in de Prostitutie’ staat het nu weer op de voorgrond en liggen er nieuwe kansen. Daarom blijven we vasthouden aan onze idealen en vooral aan God.”  

Bloedstroom van mijn leven
De fractievoorzitter ervaart zelf ook dat God hem heeft geholpen. In zijn geloof vindt hij rust. Het is ‘de bloedstroom van het leven’.  Met Gods hulp hoopt Arie Slob verder te gaan met de ChristenUnie. “Ik heb grote zorgen over het groeiende antisemitisme in Nederland. Weer zo’n onderwerp dat politiek moeilijk van de grond komt, maar waar we stelling in willen nemen. Een ander onderwerp waar we ons voor willen inzetten is de situatie van de mantelzorgers. Zij krijgen vaak weinig steun van hun werkgevers om hun werk en zorgtaken te combineren. Dit zijn zaken waar we ook de komende jaren voor blijven knokken.”

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons