Top 2000-kerkdiensten groeit

Kerkdiensten waar de Top 2000 uitgezonden, besproken en gezongen wordt

in Christelijk Nieuws

Het aantal Top 2000-kerkdiensten is dit jaar gegroeid van zeven diensten naar circa. 40 kerkdiensten. Dit meldt het Nederlands Dagblad

De Top 2000 is een lijst van nummers die ieder jaar op Radio 2 wordt uitgezonden van 25 december tot en met Oudejaarsdag. De Top 2000-kerkdiensten zingen, bespreken en volgen deze lijst tijdens een zondagsdienst.

Verbinden
Initatiefnemer Fred Omvlee wil op deze manier kerk en cultuur met elkaar te verbinden. "Het is een oprechte poging om een brug te leggen tussen geloof en het dagelijks leven. Ik verbind het geloof graag aan dagelijkse dingen. Gewone mensen die niet zo heel religieus zijn, maar wel gelovig, zijn een vergeten groep. Hiermee breng je de kerk en hun geloof bij elkaar."

Popmuziek
Veel christenen luisteren popmuziek, en deze nummers worden nu gezongen tijdens een kerkdienst. "Mensen leggen zelf een religieuze lading in een lied, hoewel dat niet per se zo bedoeld hoeft te zijn. Laat ze daar maar over vertellen."
Volgens Omvlee zijn deze diensten niet voor mensen die het geloof heel strikt nemen. "Je voelt je hier dan niet thuis. Dan heb je liever een scheiding tussen de buitenwereld en de kerk en snap je de verbinding met de populaire cultuur niet. Maar ik geloof dat God daar is."
Omvlee verwacht, gezien de belangstelling, volgend jaar een verdere toename van het aantal Top 2000-kerkdiensten.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons