Top 10 Populairste Bijbelverzen van 2014

Deze Bijbelverzen zijn wereldwijd het meest gedeeld

in Geloven

De Bijbel app YouVersion heeft woensdag een jaarverslag gepubliceerd, met daarin ook de tien populairste Bijbelverzen.

De onderstaande verzen zijn wereldwijd bijna 69 miljoen keer gedeeld via YouVersion. In feite is er dus elke twee seconden een vers gedeeld op Twitter, Facebook, via SMS of via e-mail.

In hetzelfde verslag staat dat er bijna 10 miljard Bijbelverzen zijn gelezen het afgelopen jaar. Via audio hebben bijna 6 miljard mensen geluisterd. 

De meest wereldwijd gedeelde Bijbelverzen: 

  1. Romeinen 12:2: U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is.

  2. Filippijnen 4:8: Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

  3. Filippijnen 4:6: Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.

  4. Jeremia 29:11: Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

  5. Mattheüs 6:33: Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.

  6. Filippijnen 4:7: Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren

  7. Spreuken 3:5: Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht.”

  8. Jesaja 41:10: Wees niet bang, want ik ben bij je, vrees niet, want ik ben je God. Ik zal je sterken, ik zal je helpen, je steunen met mijn onoverwinnelijke rechterhand.

  9. Mattheus 6:34: Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.

  10. Spreuken 3:6: Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons