Strenggelovigen meest negatief over homoseksualiteit

PvdA: “Iedereen heeft het recht om zichzelf te kunnen zijn en te ontwikkelen”

in Christelijk Nieuws

De PvdA wil in de Tweede Kamer een debat en een hoorzitting met deskundigen over de gebrekkige homo-emancipatie onder conservatief gelovigen in Nederland. Dit naar aanleiding van het vrijdag verschenen rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) waaruit blijkt dat de meerderheid van de moslims en orthodox-protestanten homoseksualiteit afkeurt.

53 procent van de moslims en 58 procent van de strenggelovige protestanten zegt homoseksualiteit iets verkeerds te vinden. Bij beide groepen is er weinig verschil in opvattingen tussen jongeren en ouderen. Van deze twee groepen accepteert ook driekwart de homoseksuele geaardheid van een eigen kind niet.

Bij PKN-gangers ligt het anders, van hen vindt een kwart homoseksualiteit verkeerd. Iets minder dan de helft vindt het aanvaardbaar als een eigen kind homoseksueel blijkt te zijn.

Gebrek aan tolerantie
De PvdA maakt zich zorgen over dit gebrek aan tolerantie in de samenleving. Het Turkse Tweede Kamerlid Keklik Yücel: “Het schiet niet op zo. Iedereen heeft het recht om zichzelf te kunnen zijn en te ontwikkelen. Ongeacht geslacht, religie of geaardheid. Niemand bepaalt voor een ander hoe hij zijn leven moet leven en moet lief hebben.”

Rolmodellen
De regeringspartij ziet een belangrijke rol weggelegd voor rolmodellen, die als een soort ambassadeurs optreden om de acceptatie van homo's in behoudende kringen te vergroten. Yücel wil dat minister Jet Bussemaker (Emancipatie) hier snel mee aan de slag gaat.
Bussemaker stelt vast dat er werk aan de winkel is om homoseksualiteit bespreekbaar te maken. Ze kondigt aan dat ze samen met collega en vicepremier Lodewijk Asscher snel om tafel gaat met groepen waar deze taboes heersen. “Samen moeten we de boodschap uitdragen dat we pal staan voor de vrijheid om anders te kunnen zijn.”

Rooms-katholieken accepteren homo’s wel
Bij de rooms-katholieken en niet-gelovigen is de acceptatie een stuk groter. 95% van hen geeft aan dat lesbisch-, homo- en biseksuelen hun leven moeten kunnen leiden zoals zij dat willen. Van deze groep heeft slechts een kwart er problemen mee als hun kind een homoseksuele relatie aangaat.

Bron: SCP en ANP

Foto: Jason, on Flickr.com

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons