Nieuw initiatief voor armoedebestrijding

"Inzet van kerken en geloofsgemeenschappen versterken"

in Christelijk Nieuws

Er wordt een knooppunt voor armoedebestrijding opgericht onder leiding van de Raad van Kerken. Dit initiatief is een reactie op het stoppen van 'de Arme kant van Nederland/EVA'.

Het project 'De Arme kant van Nederland/EVA' moest per juli 2014 stoppen vanwege financiële redenen. Het project is ooit begonnen in 1987 en is in die tijd nooit meer opgehouden. 'De Arme kant van Nederland/EVA' zette zich in voor de armoede in Nederland. Veel verschillende kerken gingen zich inzetten voor dit project waardoor er een landelijke werkgroep ontstond.

Raad van Kerken
De Raad van Kerken had in september al aangekondigd zich niet bij het besluit om te stoppen neer te leggen en door te gaan met de armoedebestrijding. Op 28 november is duidelijk geworden dat het initiatief van de Raad van Kerken doorgaat. Kerk in Actie en enkele andere organisaties zijn bereid een bedrag beschikbaar te stellen. Met deze hulp en hulp van donateurs en lokale kerken kan de nieuwe organisatie worden opgericht.

Knooppunt armoede
"De nieuwe organisatie wordt geen kenniscentrum", aldus de kerkenkoepel tegen Het Goede Leven. Het doel van het knooppunt is de diaconale inzet van lokale kerken en geloofsgemeenschappen tegen armoede verbinden en versterken. De nieuwe organisatie krijgt de naam: Knooppunt Armoede.

Bron: Raad van Kerken

Foto: Mani Babbar Photography

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons