Massale sluiting RK kerken

"Blijf niet in verdriet steken, maar ga met goede moed vooruit"

in Christelijk Nieuws

Aartsbisschop van Utrecht, Wim Eijk, denkt dat het aartsbisdom Utrecht in 2028 uit niet meer dan twintig kerken zal bestaan. Dit komt door de enorme afname van leden en financiële middelen. Op dit moment bestaat het Aartsbisdom Utrecht uit 300 kerken, die zijn verdeeld over 49 parochies.

Dit is gebleken uit een document dat werd gepubliceerd door het Aartsbisdom Utrecht. Eijk schetst in dit document het toekomstbeeld van de Rooms-Katholieke Kerk. De afgelopen jaren zijn de parochies volop bezig geweest met reorganiseren. Tussen 2007 en 2011 zijn 326 parochies gefuseerd tot 48 grote parochies. Bij deze reorganisatie blijft het volgens Eijk niet. “In mijn toespraak tot de Heilige Vader op 2 december 2013 heb ik de verwachting uitgesproken dat tot 2020 een-derde en tot 2025 twee-derde van de kerken aan de goddelijke eredienst zullen worden onttrokken.”

Prognose
De verwachting die Eijk heeft, is volgens Hans Zuijdwijk, secretaris generaal van het aartsbisdom, een prognose en geen streefdoel. "Toen de aartsbisschop vorig jaar op bezoek ging bij de Paus, was al duidelijk dat het aantal gelovigen en geestelijken sterk afnam. Het afgelopen jaar is ons duidelijk geworden dat het nog veel erger is dan wij dachten. Eijk is al langer bezig met fusies maar hoopt uiteindelijk wel meer dan 20 parochies over te houden." Dit zegt Hans Zuijdwijk tegen Trouw. 

Evangeliseren
Ondanks de negatieve verwachtingen willen de katholieken wel doorgaan met evangeliseren. Paus Franciscus drukt alle katholieken op het hart niet in verdriet te blijven steken, maar vol goede moed vooruit te gaan en mensen te bereiken. Wim Eijk vindt het ook belangrijk om het Evangelie van Christus te kunnen blijven verspreiden. “Het is onze verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst voldoende middelen en mogelijkheden zijn om de Blijde Boodschap te kunnen verkondigen”, aldus Eijk. 

Parochie van de toekomst
Door de ingrijpende veranderingen zal de parochie minder territoriaal bepaald worden. De parochie zal meer het karakter krijgen van een netwerkgemeenschap, waarin een centrale plek van samenkomst centraal staat. Met de vernieuwende netwerkgemeenschap zal de parochie ook aandacht gaan vragen voor de sociale media. Via Facebook, Twitter en andere digitale middelen wil Eijk de parochie beter zichtbaar maken voor jongere generaties.

Foto: Jim the Photographer

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons