"Klimaatverandering hoort bij eindtijd"

De helft van de Amerikanen gelooft dat de natuurrampen horen bij de eindtijd

in Christelijk Nieuws

Uit een onderzoek van het Public Religion Research Institute is gebleken dat driekwart van de christenen uit de VS gelooft dat de recente natuurrampen behoren tot de apocalyptische gebeurtenissen die in het Bijbelboek Openbaring staan beschreven.

Zes op de tien Amerikanen geloven dat de gebeurtenissen van de afgelopen tijd, waaronder de aanhoudende droogte in Californië, de storm Sandy, of de hevige sneeuwval in New York te maken hebben met de verandering van het klimaat. Daarbij gelooft bijna de helft van de Amerikanen dat deze klimaatverandering hoort bij de gebeurtenissen uit de eindtijd waarover in Openbaring wordt gesproken. In 2011 was het aantal mensen die dit geloofde nog 44 procent.

Religie speelt belangrijke rol in Amerikaans klimaatdebat
Zes op de tien Amerikanen zeggen dat God de mens heeft opgedragen om verantwoord om te gaan met dieren, planten en natuurlijke hulpbronnen. Deze zijn er dus niet alleen voor het nut van de mensen.

Klimaat in de preek
De meeste Amerikanen horen weinig over het klimaat in preken. Eén derde van de christenen zegt dat hun predikant spreekt over de veranderingen in het klimaat. Bijna 30 procent zegt dat hun voorganger nauwelijks spreekt over deze veranderingen.

Bron: Public Religion Research Institute

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons