Ignatiaanse Kerstviering

Kerst is gebouwd op mensen die open staan voor Gods plan met hen

in Geloven

De Nederlandse versie van de meditatie van 'Pray As You Go' Eerste Kerstdag, op video en in tekst.

Het verhaal van Jezus’ ontvangenis en geboorte verschilt, afhankelijk van welk Evangelie je leest. Het evangelie volgens Mattheus vertelt – in tegenstelling tot Lucas – niets over de ontmoeting tussen Maria en de engel.  Na een lange lijst van namen van de aardse voorouders van Jezus, deelt Mattheus op een vrij zakelijke manier mee dat Maria zwanger bleek te zijn door de Heilige Geest, en dan gaat het verhaal verder.
In het bijbelgedeelte dat we lezen uit het Evangelie volgens Matteus speelt het personage van Jozef een grote rol (meestal is hij vrij onzichtbaar, hoewel hij heel belangrijk is). Ons wordt verteld dat hij een ‘rechtschapen mens’ is, die Maria wilde behoeden voor de verlegenheid (en het gevaar) van een publieke vernedering. Om dat te voorkomen besluit hij de verloving te verbreken. Op het moment dat hij dat wil gaan doen, verschijnt hem een engel die hem vraagt om niet bang te zijn om Maria tot vrouw te nemen.
 
18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.


Jozefs geloof was zodanig, dat hij in staat was om de woorden van de engel te accepteren. Ben jij in staat om Gods aanwijzingen zo royaal op te volgen? Zou jij wat anderen ervan zouden kunnen denken, net zo makkelijk naast je neer kunnen leggen als Jozef hier doet?

Het citaat uit de profetie van Jesaja maakt duidelijk dat Jesaja al vele eeuwen voor de geboorte van Jezus op de hoogte was van Gods plannen.

In de tekst is er het besef van een prachtig plan, dat zich langzaam ontvouwt en dat langzaam laat voelen. Hoe zie jij dat dit plan zich nog steeds ontvouwt in jou en in de wereld om je heen?

Als de tekst nogmaals wordt gelezen, welke aspecten van het verhaal blijven het meest bij je hangen? Met wie identificeer je je het meest?


 18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest. 19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. 20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de heilige Geest. 21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden.’ 22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de profeet door de Heer is gezegd: 23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’. 24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw, 25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.


De weken van Advent, die uiteindelijk leidden tot de feestelijkheden van kerst, is gebouwd op mensen die door de hele geschiedenis heen open stonden voor Gods plan met hen. Die open houding is nooit makkelijk. Als je bidt, vandaag of met kerst, vraag God om jou te geven wat je nodig hebt om radicaal open staan voor zijn liefde. Voor zijn plan.

Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Bron: Pray As You Go

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons