Christelijke studenten praten moeilijk over geloof

De christelijke boodschap is ‘onbegrijpelijk’ en ‘onlogisch’

in Geloven

In samenwerking met IFES Nederland en NSA (Navigators Studentenvereniging Amsterdam) hebben theologen Gerko Tempelman en Jurjen de Bruijne een onderzoek gedaan naar christelijke studenten. De hoofdvraag van het onderzoek was: ‘Wat zou jij zeggen dat het goede nieuws van de opstanding van Jezus is voor je buurman of medestudenten?’

Uit de resultaten blijkt dat christelijke studenten in twee gescheiden werelden leven. Deze twee werelden zijn zo van elkaar gescheiden, dat ze elkaar nauwelijks raken. De studenten hebben er moeite mee om deze werelden bij elkaar te brengen. Het feit dat studenten voor de helft leven in de seculiere wereld, zorgt ervoor dat studenten de bezwaren tegen het christendom minder goed snappen.

Christelijk geloof is een geloofsoptie
Het onderzoek zegt dat christelijke studenten ervan doordrongen zijn dat het christelijk geloof een ‘optie’ is naast de vele andere geloofskeuzes die mensen maken. Mede daarom wordt het christendom, volgens het onderzoek, uitgedrukt in lastige woorden. Op de vraag: ‘Met welke woorden kenmerk je het christendom?’, antwoorden de studenten in termen die buiten de christelijke wereld veelal niet worden begrepen. Woorden als ‘genade’, ‘zonde’ en ‘verlossing’ worden genoemd.

Hoop op connectie lijkt vervlogen
Er zijn nog weinig christelijke studenten die het evangelie zo kunnen vertellen, dat het ook in deze tijd wordt begrepen. Het probleem ligt echter, volgens twee derde van de studenten, niet bij henzelf maar bij de christelijke boodschap. Deze boodschap is volgens veel studenten ‘onbegrijpelijk’ en ‘onlogisch’.

Oplossing
Tempelman en de Bruijne denken dat een oplossing voor dit probleem ‘confrontatie’ is. De twee werelden moeten met elkaar in contact worden gebracht. “Een studentenvereniging is hier bij uitstek geschikt voor. De enige belangrijke vraag voor Navigators en IFES is: hoe bereiden we mensen wel goed voor op een leven als christen in de maatschappij met een geloof dat betekenis heeft in de vragen van nu. “ 

Bron: Goed Nieuws Rapport

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons