"Alleen Jezus kan volledig vrede brengen"

Nelleke is nauw betrokken bij Israël

in Christelijk Nieuws

De wereld leek afgelopen jaar in brand te staan. Vlucht MH17 bracht families in diepe rouw, duizenden mensen stierven aan het ebola-virus, het conflict in Israël barstte uit en IS wint steeds meer terrein. Voor een aantal vrouwen was het wereldnieuws werkelijkheid.

Nelleke van Ketel (60) is erg betrokken bij Israël. Vroeger woonde en werkte ze in Jeruzalem voor stichting Near East Ministry en nog steeds komt ze regelmatig in het land.
In Eva Magazine vertelt Nelleke over haar liefde voor het land, maar ook de zorgen die ze heeft door wat ze bijvoorbeeld hoort via haar Israëlische kennissen. Hoe ziet de Kerst van Nelleke er dit jaar uit?

Kerst is voor mij...
"...een mogelijkheid om te laten zien dat Jezus de enige is die volledige vrede kan brengen. Vorig jaar was ik tijdens kerst in Jeruzalem. Toen besefte ik me weer opnieuw hoe belangrijk het is om als christenen tussen het Joodse volk te gaan staan. Tijdens Kerstnacht hadden we namelijk gezongen in de oudste protestantse kerk van het Midden-Oosten, in Christ Church. Een joodse orthodoxe jongeman met wie ik samenwerkte was geschokt toen wij vertelden dat er ook Israeli’s waren komen luisteren. Wat bleek? De enige kerkdienst die zij kennen is de samenkomst in en rond de Geboortekerk in Bethlehem. De ingang van die kerk is een kleine deur; je moet nederig bukken om binnen te komen. Daar tegenover hangt een klein beeldje van Yeshua. “Als je die kerk binnengaat, heb je gebogen voor een afgod”, zei hij. Jezus als Zoon van God zien, is al godslastering, en dan is hij ook nog verbeeld! Wij konden toen gelukkig uitleggen dat niet elke kerk beelden heeft en dat wij ons daarvoor niet buigen. Meer nog: dat wij geroepen zijn om in ons eigen leven beelddragers te zijn van de Eeuwige. 

Dit jaar ben ik in Nederland met kerst. Al jaren help ik bij het organiseren van een kinderkerstfeest in ons dorp. Ik mag dat samen doen met moeders die niet zo betrokken zijn bij de kerk, dat is toch mooi? Mijn verlangen is dat ik met hen steeds verder in gesprek mag raken en hun geloof mag uitbreiden, want ze zijn al op zoek.”

Hoe ben je tijdens kerst verbonden met het Midden-Oosten ?
"Ik ben me altijd bewust van wat er speelt. Jezus, de Vredevorst, is geboren middenin wat nu de brandhaard van het Midden-Oosten is. Niemand kan aan Israël denken, zonder aan God te denken: hij heeft zich daar geopenbaard. En dat levert niet alleen letterlijk strijd op, maar ook een geestelijk conflict. Tegelijkertijd voel ik me verbonden met mijn christenbroeders en -zusters en alle anderen die lijden onder de strijd en de dreiging in de Arabische wereld. Vrede op aarde is voor veel mensen een groot vraagteken. We kunnen niet anders dan biddend aan hen denken."

Is je geloof veranderd door de gebeurtenissen van afgelopen jaar?
"Niet veranderd, wel verdiept. Ik ben als het ware gedwongen om me nog meer af te stemmen op God, in plaats van alleen op de ontwikkelingen of de plannen die mensen maken. Ik vraag regelmatig: "Heer, wat is er in úw hart?" Mensen kunnen geen vrede brengen in het Midden-Oosten. Dat besef dringt steeds sterker tot me door. Alleen Jezus’ komst zal volledige vrede brengen. Wat nodig is voor vrede in het wereldgebeuren én in ons persoonlijke leven, is een verandering van hartsgesteldheid."

Wat is jouw kerstwens?
“‘God, geef wijsheid aan hen die verantwoordelijkheid dragen’, bid ik vaak. Mijn wens is dat ze een afspiegeling van zijn Koninkrijk kunnen zijn. Het staat zo mooi verwoord in een Joods gebedenboek: ‘Zend uw licht en waarheid aan hen die aan het hoofd van dit volk. Dat de Heer hen zegent met goede raad die van Hem komt.’”

Beeld: Ruben Timman

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons