Vergeving: twee stappen

Slachtoffer en dader zijn er bij nodig

in Geloven

Vergeving kent twee belangrijke momenten. Het eerste is aan de kant van het slachtoffer, die bereid moet zijn om te vergeven. Maar aan de andere kant staat de dader, die bereid moet zijn om schuld te erkennen en vergeving te aanvaarden.

Vergevingsgezindheid
In deze fase speelt zich vooral iets af tussen het slachtoffer en God. Het is een afspraak, die ik als slachtoffer met God maak. Daarin bepaal ik als het ware mijn positie in het vergevingsproces. Ik zoek bij God een plekje voor mijn pijn en verdriet en ik worstel me naar een vergevingsgezinde houding ten opzichte van de schuldige.

Erkenning van schuld
In deze fase voltrekt zich iets tussen slachtoffer en dader. Belangrijk zijn zowel de houding als het gedrag van de dader. Als die zijn schuld niet erkent, kan er geen 'transactie' van de vergeving plaats vinden. De vergeving wordt dan wel aangeboden, maar kan niet worden geschonken.
Dit verandert echter niets aan de positie van het slachtoffer (vergevingsgezind zijn).

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons