Vergeving in goddelijk perspectief

Wat doe jij als iemand om vergeving vraagt?

in Geloven

Waarom is vergeven soms toch zo moeilijk? 'Ik vergeef het je'; vier woordjes die je heel gemakkelijk uitspreekt bij een klein geschil. Maar die, als je diep gekwetst of geraakt bent, heel moeilijk uit te spreken zijn.

Vergeven kan zo moeilijk zijn, maar als we kijken naar God, die ons heeft vergeven en dat als voorbeeld nemen, dan komt alles in een heel ander perspectief te staan.

Praktijkvoorbeeld
Vergeven was een cruciale keuze in het leven van Kathy, een vriendin van mij. 'Als gevolg van de vergeving en de liefde die ik van God ontving,' zegt ze, 'had ik de kracht en de besluitvaardigheid om de nodige veranderingen aan te brengen in mijn leven. Ik leerde om anderen te vergeven zoals God mij had vergeven.'
 Kathy’s ervaring brengt ons bij Efeziërs 4:32: 'Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft.' God is een vergevend God, die vergeving beschikbaar heeft gemaakt door Jezus Christus. De wijze waarop God ons heeft vergeven, is een patroon voor de manier waarop wij anderen dienen te vergeven.
 Zoals een munt twee kanten heeft, kop en munt, zo heeft ook de vergeving van God twee kanten. De ene kunnen we noemen de wettelijke kant, vergeven naar de wet, de andere de relationele kant.

De wettelijke kant van vergeving
Wie is betrapt op een snelheidsovertreding, kan je er alles over vertellen: als je de wet overtreedt, moet je een boete betalen. De Bijbel leert ons dat God, die heilig en rechtvaardig is, wettelijk gezien alleen maar volmaakte mensen kan aanvaarden. Wij zijn echter niet in staat om volmaakt te leven. Omdat we deze wet hebben overtreden, moet er een boete worden betaald om ons aanvaardbaar te maken.
 Het goede nieuws is dat Jezus wel volmaakt geleefd heeft. Hij is de enige, die ooit aanvaarding door God verdiend heeft. Hij is gestorven om de boete voor onze overtredingen te betalen. Sinds de boete, die wij hadden moeten betalen is vereffend door Christus, worden wij wettelijk gezien als volmaakt beschouwd door God.

De relationele kant van vergeving
Maar betekent het feit dat Gods vergeving beschikbaar is voor iedereen dan ook dat iedereen in de wereld is vergeven? Helaas is het antwoord op deze vraag: nee. Het feit dat vergeving beschikbaar is, wil niet altijd zeggen dat het ook aanvaard is. 
Om Christus’ vergeving realiteit te laten zijn in ons leven moeten we er wel voor openstaan en het ontvangen. Dat gebeurde bij mijn vriendin Kathy. De relationele kant van vergeving is wat er gebeurt als we Gods oordeel accepteren en zijn wettelijke oplossing voor onze toestand aanvaarden.
© Opnieuw Op Weg, herstelbediening voor gescheidenen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons