Theologiestudenten onderzoeken kerkelijke verdeeldheid

'Verschil in visie belemmert kerkelijke eenheid'

in Christelijk Nieuws

Geerco Evera en Lubbert van Veen, twee studenten theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede, hebben voor hun afstuderen onderzoek gedaan naar de visie van mede-theologiestudenten op het geloof en de kerken in Nederland. Zij hebben de studenten onder andere gevraagd naar hun mening over kerkelijke verdeeldheid.

De ondervraagde theologiestudenten vinden dat er wat moet veranderen aan de kerkelijk verdeeldheid: slechts 5 van de 260 respondenten geeft aan dat de huidige situatie onveranderd moet blijven. Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat studenten positief staan ten opzichte van menselijk ingrijpen bij het streven naar kerkelijke eenheid. Sterker nog, het grootste deel van de studenten denkt ook menselijk ingrijpen noodzakelijk is om de verschillen tussen kerken te overbruggen.
 
Verschil in visie
In het onderzoek wordt ook ingegaan op de kwestie ‘homoseksueel zijn binnen de kerk’. Er blijkt duidelijk dat een niet-praktiserende homo volgens de theologiestudenten, zowel mannelijk als vrouwelijk, meer rechten heeft binnen de kerk dan een praktiserende homoseksuele man. In tegenstelling tot een praktiserende homo zou en niet-praktiserende homo wel een kerkelijk ambt mogen vervullen.
 
Een verschil tussen de mannelijke en vrouwelijke studenten is hun denken over de rol van vrouwen in de kerk. Opvallend veel meer vrouwelijke dan mannelijke studenten vinden dat vrouwen een kerkelijk ambt mogen vervullen. Daarnaast vinden opvallend meer mannelijke dan vrouwelijke studenten dat vrouwen hun hoofd moeten bedekken tijdens de eredienst.
 
Volgens de meerderheid van de respondenten vormt het verschil in visie van kerken en gelovigen op bovenstaande thema’s een belemmering voor kerkelijke eenheid. Al vormt verschil in visie volgens de meerderheid geen belemmering in het geloofsgesprek.
 
Ook dogmatische vraagstukken, zoals ‘het aanbod van genade’ en ‘toe-eigening van de heil’ vormen volgens de respondenten eerder een belemmering voor kerkelijke eenheid dan voor het geloofsgesprek. De grootste belemmering vormt het thema ‘verzoening’. (voor wie is Christus gestorven?).
 
Er moet dus iets veranderen aan de kerkelijke verdeeldheid, maar dit wordt door verschillende visies erg lastig gemaakt. Het gesprek aangaan is volgens de theologiestudenten de belangrijke eerste stap.
 
De ondervraagde studenten zijn afkomstig van Christelijke Hogeschool Ede, Cursus Godsdienst Onderwijs, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam, Protestantse Theologische Universiteit Groningen, Theologische Universiteit Kampen, Theologische Universiteit Apeldoorn en de Vrije Universiteit Amsterdam, Hersteld Hervormd Seminarie en Rijksuniversiteit Groningen.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van het Contactorgaan Gereformeerde Gezindte.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons