Protestanten negatiefst over Islam

14% christenen: liefdegebod geldt niet tot moslim-naaste

in Christelijk Nieuws

Wat vinden Nederlanders van moslims en de islam? Is de attitude van christenen in Nederland anders dan die van niet-christelijke landgenoten? De EO heeft de houding van Nederlanders tegenover moslims en de islam onderzocht.

Over het algemeen kijken christelijke Nederlanders niet heel anders naar moslims dan niet-christelijke Nederlanders. Er is echter één groep die er wel uit springt: de ‘kerkgaande protestanten’. Zij zijn het meest negatief over de islam.
Opvallend is wel, dat de kerkelijke protestanten aangeven graag contact te willen met moslims. Meer dan andere groepen. Hoe komt dit? Peilen kerkgaande protestanten dieper het wezen van de islam of kijken zij te veel naar de gevaren? Het onderzoek geeft daar geen duidelijkheid over.

Verklaring
Het Reformatorisch Dagblad ging op zoek naar een verklaring voor deze opvallende houding van de kerkelijke protestanten. “In de meer traditionele kerken starten we vaker bij de uniciteit van Christus”, zegt prof. dr. Bernhard Reitsma, hoogleraar kerk in de context van de islam aan de Vrije Universiteit, tegen het Reformatorisch Dagblad. „Dat kan voor een negatievere visie zorgen. Kijk je naar katholieken, dan zie je dat daar vaker wordt geredeneerd vanuit een positieve scheppingsgedachte, met meer openheid naar de wereld als gevolg.”
Hij twijfelt echter of dat dé reden is voor het verschil. “Orthodoxe christenen zijn het meest negatief, terwijl ze tegelijk nauwelijks of geen contact met moslims hebben. Misschien is dat juist wel de reden voor hun negatieve visie. Ze krijgen geen ander verhaal te horen dan de verhalen via de media.”

Andries Knevel, gespreksleider van het moslimsymposium donderdag, gaf een soortgelijke verklaring aan het RD: “Kerkgaande protestanten leven voor een groot deel op de biblebelt. Dan is de kans om dagelijks in aanraking te komen met moslims een stuk kleiner.”
Knevel heeft daarnaast een tweede verklaring: “Ik denk niet dat er in de orthodox-protestantse kerken veel over de islam wordt gesproken, maar áls dat gebeurt is dat volgens mij negatief ten aanzien van de religie. Dat is niet zo vreemd: de islam is immers niet het christelijk geloof. Maar ik denk dat vanuit die negatieve theologische houding richting de islam ook de attitude van christenen ten aanzien van de moslim als individu negatiever wordt.”

Verstandhouding
Er zou volgens Knevel veel gewonnen kunnen worden als deze attitude van christenen omgebogen kan worden. “Je kunt een negatieve waardering hebben van de islam en tóch positief zijn richting moslims.” Voor hem is dat de inzet van het symposium donderdagmiddag. De inzet van het symposium is ‘Ik moet van ze houden, maar weet niet hoe…’

Uit het onderzoek blijkt echter ook dat 80 procent van de respondenten – zowel christelijk als niet-christelijk – geen behoefte heeft aan nauwere banden met moslims. Werken aan een goede verstandhouding wordt daardoor moeilijk.

Naastenliefde
Schokkender vindt Reitsma dat 14 procent van de christenen van mening is dat Jezus’ woorden om je naaste lief te hebben als jezelf, niet voor moslims geldt. Deze christenen staan volgens het onderzoek ook negatiever tegenover de islam. Van de christenen die het houden van moslims wél als een Bijbelse opdracht zien, weet driekwart niet goed hoe ze dit in de praktijk moeten brengen. De grootste barrière lijkt het niet kennen van moslims te zijn.

Kennis
Nederlanders met meer kennis over de islam en contacten met moslims, zijn minder negatief over de religie. Ook speelt opleidingsniveau een rol, mensen met een hoger opleidingsniveau hebben meer kennis over de islam en zijn weliswaar negatief, maar wel minder negatief dan medelanders met een lager opleidingsniveau en minder kennis.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons