Onderzoek onder ouderen: geloof grote rol

Geloof beïnvloedt dagelijkse doen en denken

in Christelijk Nieuws

Voor acht van de tien Nederlandse senioren is hun mening over het geloof veranderd tijdens hun leven, maar toch beschouwt nog steeds 63 procent zichzelf als een gelovig mens. Dat blijkt uit het onderzoek Wie zijn wij? onder 65-plussers door de Unie KBO.

Bij 80% van de senioren beïnvloedt het geloof hun dagelijkse doen en denken. Bij onderwerpen als abortus, euthanasie, de doodstraf, echtscheiding en homoseksualiteit speelt geloof bij vier van de tien respondenten een rol. Van de gelovige senioren gaat ruim de helft een keer per maand of vaker naar de kerk. Van de senioren die bidden, gelooft 11% dat ze er daadwerkelijk een geneesproces van naasten mee kunnen bevorderen. 68% van alle Nederlandse senioren steekt wel eens een kaarsje op voor iemand of voor de goede afloop van een zaak.

Somber
Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat een grote meerderheid denkt dat hun kinderen een slechtere tijd tegemoet gaan. Ze zijn somber over de toenemende tweedeling (27%), de gevolgen van terrorisme (21%), milieuvervuiling (13%) en criminaliteit (10%).

Dankbaar
Verder geven senioren van nu aan dat  ze vooral dankbaar zijn. “Na een leven van moeten, werken en zorgen, is er nu de vrijheid en ruimte om te genieten”, aldus Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO. De meerderheid van de senioren herkent zich daarom in het Pluk-de-dagtype (29%). Tweede werd het type Zelfstandigheid (22%). Dit type senior doet er van alles aan om de zelfstandigheid te bewaren. Reflectie is ook voor een groep ouderen - 14% - een typerend kenmerk van ouder worden. Een andere groep, ook 14%, ondergaat het leven zoals het is, met zijn goede en met zijn kwade kanten. Voor 11% is het leven vooral ‘zinvol worden’ door zich in te zetten voor anderen.


Beeld: Marco Nedermeijer

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons