Meer Nederlands geld voor vredesprojecten Israël

Voorstel ChristenUnie kamerlid Joël Voordewind positief ontvangen

in Christelijk Nieuws

Het kabinet gaat geld vrijmaken voor vredesprojecten ‘van onderop’, verzoeningsprojecten tussen Palestijnen en Israëli's. Vandaag stemde een Kamermeerderheid voor een voorstel van Kamerlid Joël Voordewind.

,,Ik denk onder andere aan het project van de Palestijn Tass Saada, voorheen bodyguard van Arafat, tot geloof gekomen en nu strijder voor verzoening van beide volken. In de herfst van 2013 bezocht ik hem en verwierf ik steun voor zijn projecten in Nederland. Juist omdat het om mensenlevens gaat die dagelijks worden verwoest”, aldus de parlementariër.

Bijdragen
Nederland was – en is – een belangrijke partner van zowel Israël als de Palestijnse autoriteit. Die betrokkenheid blijkt onder meer uit het regeerakkoord waar staat dat Nederland ‘waar mogelijk bijdraagt aan vrede en veiligheid in het Midden-Oosten en de goede banden met zowel Israël als de Palestijnse autoriteit benut’. In de periode 2012-2015 ontvangt de Palestijnse autoriteit € 65 miljoen van Nederland. De budgetflexibiliteit binnen Artikel 1 maakt het goed mogelijk  € 1 miljoen alternatief in te zetten.

Van onderop
Door het wijzigingsvoorsel van Voordewind is het mogelijk middelen beschikbaar te stellen voor projecten die samenwerking en verzoening van ‘onderop’ bevorderen. Projecten van het Peres Center for Peace en Seeds of Hope zijn goede voorbeelden waarin Israëli’s en Palestijnen met elkaar samenwerken op verschillende gebieden, waaronder gezondheid en onderwijs.

Concreet
Er zijn echter verschillende verzoeningsprojecten van onderop die meer kunnen bereiken door middel van een kleine bijdrage. Hierdoor worden niet alleen concrete resultaten geboekt – zo worden Palestijnse artsen opgeleid in Israël en ontvangen kinderen beter onderwijs – maar wordt polarisatie tegengegaan en onderling begrip gestimuleerd.

Bron: ChristenUnie / Foto: wikimedia

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons