Kerk verruild voor sportschool

"De kerk heeft behoefte aan een achterban. Anders houdt ze op te bestaan"

in Christelijk Nieuws

Veel organisaties, vakbonden en kerken kampen met dalende ledenaantallen. Het aantal leden van sportverenigingen neemt daarentegen juist toe. Dit blijkt uit het rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) dat onlangs is gepubliceerd.

De onderzoekers hebben gekeken naar de ledenaantallen van 22 sportbonden en naar de administratie van kerken van 1970 tot 2011. Het ledenaantal van de kerken is in de laatste jaren flink gedaald. Meer dan de helft van de kerkgangers is uit de kerk gestapt. Van Ark (PKN) stelt dat de kerken zich te passief hebben opgesteld. “We moeten de mensen juist bereiken op de plekken waar zij komen om aansluiting te zoeken. Op die plekken komen ze met de vragen die ze hebben."

Evangelische kerken gegroeid
Volgens het SCP waren er in 2010/2011 meer dan 4 miljoen mensen katholiek en 1,7 miljoen mensen lid van de PKN kerk. Het aantal PKN-leden is in vergelijking met 1970 met 55% gedaald. Het totaal aantal leden van de verschillende kerken is vanaf 1970 gedaald met 32%. Opvallend is dat het ledenaantal van de Evangelische kerken juist is gestegen. Het aantal leden is gestegen van ongeveer 60 duizend in 1970 naar bijna 150 duizend in 2011. Volgens Van Ark is het de bedoeling dat je je leven lang lid bent. “De kerk heeft behoefte aan een achterban. Anders houdt ze op te bestaan. Door de achterban kan de kerk haar activiteiten financieren en missionair werk doen. Van Ark verwacht dat pioniersprojecten zoals The Passion en Kerstfeest op de Dam veel op gaan brengen.

Sportclubs groeien
Terwijl veel van de organisaties rond 1970 groot waren (zoals politieke partijen, vakbonden, kerken en vrouwenorganisaties), is er bij andere organisaties een groeiende aantrekkingskracht. Zo groeit het ledental van sportieve organisaties nog altijd. Binnen vrijwel alle sectoren die met krimp te kampen hebben, zijn er ook organisaties bij wie dit niet gebeurt. De organisaties die in de afgelopen jaren het meest gegroeid zijn, zijn: de Vereniging de Vastelastenbond (15% groei per jaar tussen 2009-2012), Amref Flying Doctors (20% groei per jaar tussen 2009-2012), en Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa, 25% groei per jaar tussen 2009-2012). In vergelijking met het aantal kerkleden zijn juist het aantal mensen die lid van een sportclub zijn, gegroeid. Er zijn naar schatting 800 duizend bridgespelers in Nederland. Het aantal mensen dat aan hardlopen of een vorm van fitness doet, is veel harder gestegen. “Zeker twee miljoen mensen doen aan hardlopen. De atletiekbond heeft 135 duizend leden.” De Gymnastiek Unie en de Tennis Bond ziet wel dalende ledenaantallen.

Conclusie SCP
Ondanks het afnemende ledenaantal zijn kerken overtuigd van het recht op hun bestaan. Leden zien de kerk als onmisbaar, zo blijkt uit interviews met bestuurders van deze organisaties. Na decennia van ontkerkelijking binden de kerken nog altijd grote aantallen gelovigen. Ook de geïnterviewde vertegenwoordigers van politieke ledenpartijen hebben de leden echt nodig: leden helpen partijen hun democratische functies te vervullen. De sportclubs zijn hard aan het groeien. Deze uitkomsten kunnen betekenen dat mensen die uit de kerk stappen, behoefte hebben aan contact en daardoor de sportclub opzoeken.

Bron: SCP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons