Goddelijke Vergeving en menselijke vergeving

Zoek de verschillen

in Geloven

Hoe vaak doen we een ander bewust of onbewust pijn door onze woorden en of daden? Daarmee raken we ook God. Die ander is namelijk een schepsel van God, door hem geliefd en hooggeacht. Daarom is het niet genoeg om alleen vergeving aan de ander te vragen. Er is ook vergeving van God nodig.

Vergeving en vergeving
Goddelijke en menselijke vergeving zijn niet identiek. Mensen kunnen wel het onrecht dat henzelf is aangedaan vergeven, maar ze kunnen geen zonden vergeven. 
Gods vergeving echter omvat alle ongerechtigheid: ons overtreden van Gods gebod en als we onze fout erkennen, het onrecht dat we mensen aandoen.

Schuld en gevolgen
Wat betekent het, dat we vergeving ontvangen? Het betekent, dat we bevrijd worden van de schuld. Maar het kan heel goed zijn, dat onze daden ook gevolgen hebben, die niet weggenomen worden. Heb ik mijn vrouw bedrogen, dan kan de relatie verstoord blijven. Heb ik m'n dochter misbruikt, dan kan justitie me toch vervolgen. Dat zijn de gevolgen van mijn daden die ik moet dragen.

Verantwoordelijk
Uiteindelijk blijven we zelf verantwoordelijk voor onze daden, ook als we vergeving ontvangen. Daarom heeft God ingesteld, dat we niet alleen aan hem onze zonden moeten belijden, maar dat we ook de schade, die we een ander berokkend hebben, vergoeden als teken en vrucht van ons berouw (Leviticus 5:20-24).

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons