ChristenUnie wil geld voor restauratie grote kerken

Toekomst religieus erfgoed onzeker

in Christelijk Nieuws

Kerken zijn beeldbepalend voor het stadsgezicht van steden en dorpen. Grote kerken kampen echter met restauratieachterstanden. Dakreparaties of schilder- en herstelwerk worden uitgesteld. Dat komt doordat grote kerken nu buiten de boot vallen voor onderhoudssubsidies.

(imported body)

De kosten zijn echter te groot om alleen door kerken, maatschappelijke en private partijen gedragen te kunnen worden. Carla Dik Faber van de ChristenUnie: "De grote kerken zijn zichtbare dragers van onze cultuur. Er is nu al sprake van achterstallig onderhoud. Als er niet op korte termijn actie wordt ondernomen, zullen beeldbepalende monumentale panden vervallen en mogelijk niet geschikt meer zijn voor gebruik."

De ChristenUnie vraagt daarom bij de begrotingsbehandeling van Cultuur aan minister Bussemaker om extra geld beschikbaar te stellen. Ook wil de ChristenUnie dat de minister vaart maakt met de Nationale Agenda voor de toekomst van religieus erfgoed.

Dik Faber: "Het valt niet te ontkennen dat steeds meer kerken niet meer in gebruik zijn door een kerkelijke gemeenschap. Het is mooi als we toch de gebouwen kunnen behouden door hier een waardige herbestemming aan te geven."

Bron: ChristenUnie

 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons