Bitterheid verwerken en leren vergeven

De lange nasleep van een echtscheiding

in Christelijk Nieuws

Veel huwelijken lopen uit op een scheiding. Dit heeft grote gevolgen voor beide partners. Het grootste probleem dat mensen die door het proces van scheiden zijn gegaan, is dat ze niet kunnen verwerken wat er gebeurd is. Het is moeilijk hun ex te vergeven, maar ook zichzelf of God. De bitterheid dreigt hun leven over te nemen.

Bitterheid begrijpen
Als gescheiden persoon kun je de indruk hebben, dat je leven aan gruzelementen is gevallen en dat het niet meer te repareren is. Ik weet wel dat ik me zo voelde. De woede, teleurstelling en pijn van de scheiding blijven nog voelbaar.
 Sommige mensen gaan door de pijn van een scheiding heen en komen er nogal mild weer uit. De moeilijke periode heeft hen een beter mens gemaakt. Maar vele anderen komen er nooit meer overheen; zij blijven boos over wat er gebeurd is en woedend over de problemen die ze nu hebben.

Keuze
Mensen hebben de keus om wel of niet bitter te worden, hoewel ze zich dat waarschijnlijk niet realiseren. Ze zien zichzelf als slachtoffer van de daden van anderen. Als gevolg hiervan nemen ze zelf nooit de verantwoordelijkheid voor wie ze geworden zijn.
 
Ze leren zichzelf aan om mislukking te verwachten, omdat ze ervan uitgaan dat de toekomst toch altijd mislukt.Wantrouwen
Iemand die bitter is, wordt bijzonder wantrouwend en verwacht altijd het slechtste van de ander. Bitterheid maakt de fouten van mensen erger dan ze zijn en zwakt het positieve, behulpzame in mensen af. Je ziet alles van de donkere kant en gelooft niet meer dat er ook nog ergens een goede kant bestaat.Leren van Jeremia
Van het boek Klaagliederen, geschreven door de profeet Jeremia, toen hij op de ruïnes van Jeruzalem zat, kunnen we veel leren. Jeremia staat bekend als de wenende profeet vanwege de wanhoop, hartenpijn en het voortdurende verdriet dat hij voelde toen hij schreef:Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, de alsem en het gif.

Telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep terneergeslagen.

Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast:

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen.

Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt uw trouw
!
 (Klaagliederen 3:19-23)Jeremia zegt hiermee: “Luister: ik voel me waardeloos; ik ben depressief, gedesillusioneerd en woedend. Maar wanneer ik denk aan Gods genade, krijg ik hoop. Want ik ken God – ik weet hoe hij is en wat hij doet – niet alle hoop is verloren. Er is meer te koop in het leven dan mijn bitterheid alleen.”

Gods liefde
Het probleem van iemand die bitter is, is dat hij het leven bekijkt door de bril van zijn bittere ervaringen. Jeremia leert ons dat de bril van Gods liefde en ontferming veel beter is om naar het keven te kijken. Gods genade is altijd werkelijkheid en elke morgen nieuw. We maken allemaal moeilijke momenten mee in ons leven. Hoe onze houding is, heeft invloed op de rest van ons leven.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons