Advent | Worstelen met God (3dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Woensdag 3 december: Worstelen met God.

Etty Hillesum (1914-1943)
Etty wordt in 1914 geboren in Middelburg. Haar ouders zijn Joden. Toch krijgt Etty weinig van het geloof mee, het gezin Hillesum laat zich zelfs uit de Joodse gemeente uitschrijven. Op 9 maart 1941 begint Etty met het bijhouden van een dagboek, om zo inzicht te krijgen in haar persoonlijke ontwikkeling. Ze schrijft haar gevoelens op, haar dagelijkse ervaringen en haar zoeken en worstelen met God, die ze langzaamaan ontdekt. In 1942 krijgt ze werk bij de Joodse Raad op de afdeling ‘Sociale Verzorging Doortrekkenden’ in Westerbork. Ze omschrijft die plek in haar dagboek als ‘de hel’. In juli 1943 raakt ze haar uitzonderingspositie kwijt en mag ze niet langer meer vrij het kamp verlaten, wat tot die tijd wel kon. Op 7 september wordt ze met haar ouders naar Auschwitz getransporteerd. Haar dagboek wordt 38 jaar later uitgegeven en geldt als een mystiek geschrift. Haar omgang met God komt voor de lezer zeer dichtbij. God die ze steevast aanspreekt met ‘jij’.


Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,

  Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.


Zingen

Niets zal je ontbreken als je God zoekt. God vervult alles.


Psalm 150

Halleluja! Loof God in zijn heilige woning : loof hem in zijn machtig gewelf,
loof hem om zijn krachtige daden : loof hem om zijn oneindige grootheid.
Loof hem met hoorngeschal : loof hem met harp en lier, loof hem met dans en tamboerijn : loof hem met snaren en fluit.

Loof hem met klinkende bekkens : loof hem met slaande cimbalen.

Alles wat adem heeft, loof de HEER : halleluja!

Niets zal je ontbreken als je God zoekt. God vervult alles.


Eerste lezing: Jesaja 2:1-11
Tweede lezing: Lucas 1:67-80


Stilte

Niets zal je ontbreken als je God zoekt. God vervult alles.

Etty Hillesum schrijft op 29 maart 1942 in haar dagboek:
"Men moet ondanks de vele mensen, de vele vragen, de veelzijdige studie, altijd een grote stilte met zich meedra- gen, waarin men zich steeds terugtrekken kan, ook te midden van het grootste gewoel en midden in het intensiefste gesprek."


Bid voor je buren

God van liefde, U staat altijd open voor ons. Waarom zou- den wij wachten totdat ons hart veranderd is om vanuit U te leven? U schenkt alles om tot rust te komen en onze verwondingen te genezen.

Onze Vader

Geef ons wijsheid om U te ontdekken, verstand om U te begrijpen.

Volharding om U te zoeken, geduld om op U te wachten, ogen om op U gericht te zijn.
Een hart dat zich aandachtig op U richt en een leven dat U verkondigt.

Door de kracht van de Geest van Jezus Christus, onze Heer.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons