Advent | Vrij van gezag (9dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Dinsdag 9 december: Vrij van gezag.

Jan de Liefde (1814-1869)
Jan de Liefde wordt geboren in Amsterdam, gaat studeren en wordt doopsgezind predikant in Friesland. In 1838 sterft zijn vrouw. Vanaf dat moment verandert er iets in de innerlijke geloofsbeleving van De Liefde. Hij vindt dat een mens vrij moet zijn van al het men- selijke en kerkelijke gezag. Tegelijk vindt hij de doopsgezinden te vrijzinnig; hij krijgt er steeds meer moeite mee dat de realiteit van de zonde niet door iedereen wordt ingezien. De gereformeerden zijn hem te dogmatisch en de hervormden te los. Prediken wordt onmogelijkheid voor hem. Hij stopt en begint met schrijven. Tientallen boeken schrijft hij. In 1849 verhuist hij naar Amsterdam, waar hij wordt geraakt door geestelijke en materiële armoede. De Liefde begrijpt dat je het evangelie niet kan vertellen zonder om te zien naar lichamelijk welzijn. Daarom richt hij in 1855 de stichting tot Heil des Volks op. De stichting bestaat nog steeds en is telkens in beweging om te evangeliseren en hulp te verlenen in een veran- derende cultuur.

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
   Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen

Werp uw licht op wat donker is: laat de duisternis wijken!

Psalm 4:1-6
Antwoord mij als ik roep : God die mij recht doet.
Geef mij ruimte als ik belaagd word : wees genadig, hoor mijn gebed.
Machtigen, hoe lang nog maakt u mij te schande : is de schijn u lief, de leugen uw leidraad?
De HEER schenkt zijn gunst aan wie hem trouw is : de HEER luistert als ik tot hem roep.
Beef voor hem en zondig niet : bezin u in de nacht en zwijg.
Breng de juiste offers : heb vertrouwen in de HEER.

Werp uw licht op wat donker is: laat de duisternis wijken!

Eerste lezing: Amos 5:1-17
Tweede lezing: Matteüs 22:1-14

Stilte

Werp uw licht op wat donker is: laat de duisternis wijken!

De Nederlandse priester Henri Nouwen schreef:
Jezus toont ons dat de ware liefde, de liefde die van God komt, geen onderscheid maakt tussen vrienden en vijanden, mensen die voor mij zijn en mensen die tegen mij zijn, mensen die mij bevoordelen en mensen die mij benadelen. God bemint alle mensen, goed of slecht, met dezelfde onvoorwaardelijke liefde. Die allesomvattende liefde biedt Jezus ons aan en Hij nodigt ons uit ze in ons leven zichtbaar te maken.

 

Bid voor je vrienden

Christus Jezus, terwijl een ontelbaar groot aantal kinderen en jongeren voor het leven verminkt zijn door verwaarlozing en daardoor als vreemdelingen hier op aarde ronddolen, vragen sommigen zich af: ‘Heeft mijn leven nog zin?’ U verzekert ons: Elke keer als jullie de nood verzachten van een onschuldige, hebben jullie het voor mij, Christus, gedaan.’

Onze Vader

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. Zegen mij op de plek waar ik zal staan. Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. O God zegen mij alle dagen lang.


Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons