Advent | Vreugde (10dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Woensdag 10 december: Vreugde

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
   Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen

Onze ziel verlangt naar de Heer, ons hart vindt vreugde in God.

Psalm 4:7-9

Velen zeggen: ‘Wie maakt ons gelukkig?’ : HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.
In u vindt mijn hart meer vreugde : dan zij in hun koren en wijn.
In vrede leg ik mij neer : en meteen slaap ik in,
want u, HEER, laat mij wonen : in een vertrouwd en veilig huis.

Onze ziel verlangt naar de Heer, ons hart vindt vreugde in God.

Eerste lezing: Amos 5:18-27
Tweede lezing: Matteüs 22:15-22

Stilte

Onze ziel verlangt naar de Heer, ons hart vindt vreugde in God.

Shaine Claiborne is onderdeel van een beweging rond een modern monastiek leven, die met leefgemeenschappen opnieuw vorm geeft aan de lange kloostertraditie. Hij schreef:
Jezus kwam niet alleen om mensen voor te bereiden op hun dood, maar ook om ze te leren leven. De Weg, zoals het christendom vroeger heette, trok omdat er een ander leven werd aangeboden dan het keizerrijk te bieden had.

Bid voor je buren

Lieve Heer, behoed ons voor trots en eigenbelang! Help ons van elkaar te houden. Het is gemakkelijk om van onze vrienden te houden, maar heeft U ons niet gevraagd te bid- den voor onze vijanden?

Onze Vader

Geef ons wijsheid om U te ontdekken, verstand om U te begrijpen.
Volharding om U te zoeken, geduld om op U te wachten, ogen om op U gericht te zijn.

Een hart dat zich aandachtig op U richt en een leven dat U verkondigt.
Door de kracht van de Geest van Jezus Christus, onze Heer.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons