Advent | Vreemdelingen (2dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Dinsdag 2 december: vreemdelingen.

Dorothy Day (1897-1980)
Dorothy Day was een Amerikaanse journalist, activist en later ook christenanarchist. Tot haar bekering werkt ze voor progressieve linkse bladen en ondergaat ze een abortus. Als ze trouwt en in verwachting raakt, staat haar leven op de kop. Ze vindt diep geluk als ze God leert kennen, maar ze weet ook dat haar man nooit zal accepteren dat zij christen wordt. Ze laat zichzelf en haar dochter Tamar dopen, wat een einde van haar huwelijk betekent. Samen met Peter Maurin sticht Dorothy de Catholic Worker Movement, een geweldloze, pacifistische beweging die zich inzet voor armen en daklozen. Ze willen een leven leiden in overeenstemming met de rechtvaardigheid en de liefde van Jezus. De Catholic Workers hebben ook een huis in Amsterdam, waar de bewoners zich onder andere inzetten voor uitgeprocedeerde asielzoekers. 

 

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
  Heer, haast U mij te helpen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu
  en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.


Zingen

Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest. 


Psalm 149 


Halleluja! Zing voor de H e e R een nieuw lied : roem hem te midden van zijn getrouwen.
Laat Israël verheugd zijn over zijn machtige maker : het volk van Sion juichen om zijn koning.
Laten zij dansend zijn naam loven : bij lier en tamboerijn voor hem zingen.
Ja, de HEER vindt vreugde in zijn volk : hij kroont de vernederden met de zege. 


Laten zijn getrouwen juichen in triomf :
nog jubelen als zij te ruste gaan
met lofzang voor God uit hun kelen : een tweesnijdend zwaard in hun hand.
De volken laten boeten : de naties bestraffen,
hun koningen in boeien slaan : hun leiders met ketenen binden,
het geschreven recht aan hen voltrekken : dat is de glorie voor al zijn getrouwen. Halleluja!

Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.


Eerste lezing: Jesaja 1: 21-31
Tweede lezing: Lucas 1:39-56Stilte


Het koninkrijk van God is gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.


Theoloog en schrijver Reinier Sonneveld schreef:
"Elke daad van Jezus gaf energie, vrijheid, liefde, toekomst – leven. Als hij God is, wil God blijkbaar niets liever dan leven geven. Daarom schept hij een heelal dat dartelt, krioelt, plonst, huppelt. Zo is hij nu eenmaal. En dat alles wil hij dicht bij zich houden, want daar, bij hem, daar is het leven. Net zoals dicht bij Jezus mensen tot bloei kwamen, als ze zijn woorden hoorden, als ze zijn kleding aanraakten, als ze met hem mee rondtrokken.Bid voor je vrienden

Levende God, wij zijn soms vreemdelingen op aarde, ontredderd door geweld en door de hardheid van tegen

stellingen. Als een zachte bries ademt U over ons de Geest van vrede. Doorstraal de woestijnen van onze twijfels, om ons gereed te maken dragers van verzoening te zijn, daar waar U ons plaatst, totdat er een hoop op vrede onder de mensen opgaat.Onze Vader


Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God zegen mij alle dagen lang. 


Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons