Advent | Vergeving (15dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Maandag 15 december: vergeving.

Op 12 december 2010 wordt bekend dat op kinderdagverblijven Het Hofnarretje en Jenno’s Knuffelparadijs vermoedelijk dertig tot vijftig kinderen het slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Bij een onderzoek naar kinderporno in de Verenigde Staten treft de recherche een foto aan van een jongetje van rond de twee jaar, en een Nijntje-knuffel. De knuffel wijst naar Nederland. De 27-jarige Robert M. wordt, na een uitzending van Opsporing Verzocht, aangehouden. Robert werkte op beide kinderdagverblijven. Op 11 januari 2011 laat het Openbaar Ministerie weten dat hij 83 gevallen van misbruik met kinderen heeft bekend. De slachtoffers zijn jonge kinderen, soms nog baby’s. Tijdens een rechtszitting rijst het beeld dat Robert een door zijn drankzuchtige ouders verwaarloosde, eenzame jongen is, die thuis fysiek werd mishandeld. Hij wordt veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf en tbs.

Heer, open mijn lippen
  En mijn mond zal uw lof verkondigen
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd
God, kom mij te hulp,
 Heer, haast U mij te helpen
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu en altijd en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden.
Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zing een lied

Een zoon is ons geboren: God uit God, licht uit licht.

Psalm 6:7-11

Moe ben ik van zuchten: 
  elke nacht is mijn kussen nat,
Mijn bed doorweekt van tranen.
  Mijn ogen zijn gezwollen van verdriet:
roodomrand van alles wat mij benauwt.
  Weg van mij, allen die kwaad doen!:
De Heer hoort hoe luid ik ween,
  de HEER hoort mijn roep om erbarmen:
de Heer neemt mijn smeekbede aan.
  Beschaamd en doodsbang keren mijn vijanden om:
in een oogwenk met schande bedekt.
Een Zoon is geboren: God uit God, licht uit licht.

Eerste lezing: Amos 9:1-10
Tweede lezing: Matteüs 23: 13-26

Stilte

Een Zoon is geboren: God uit God, licht uit licht.

Frère Roger van Taizé schreef:
» Vergeven en opnieuw vergeven, daarin bestaat het uiterste
van de liefde. Je maakt je het laatste gebed van Jezus eigen:
‘Vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’ Je vergeeft niet om de ander te veranderen, maar enkel om Christus te volgen. «

Bid voor jezelf

Grote God, soms kunnen wij alleen maar huilen om het kwaad. Het is gruwelijk, het stinkt en ettert. In uw licht alleen kan het genezen. Wees bij alle slachtoffers van seksueel misbruik. Bescherm ze Vader. En wij bidden U, laat uw licht ook schijnen over de daders die zelf vaak ook verknipt en beschadigd zijn.

Onze Vader

Moge God je zegenen met ontevredenheid over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden, en oppervlakkige relaties, opdat jij onverschrokken waarheid mag zoeken en liefde diep in je hart.Moge God je zegenen met woede over onrechtvaardigheid, onderdrukking en uitbuiting van mensen, opdat jij onophoudelijk mag werken aan rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede voor allen. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons