Advent | Redding (16dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Dinsdag 16 december: redding.

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd

God, kom mij te hulp,
 Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet
horen voor onze Redder.

Zingen

Onze God zal komen om ons te redden

Psalm 7:1-6

HEER, mijn God, bij u schuil ik:
  bevrijd mij van mijn vervolgers, red mij,
ze zullen mij nog verscheuren als leeuwen:
  mij meesleuren zonder dat iemand mij redt.
HEER, mijn God, als ik iets heb misdaan:
  als er onrecht kleeft aan mijn handen,
als ik goed met kwaad heb vergolden:
  of mijn belager zonder reden heb beroofd,
laat dan de vijand mij achtervolgen, mij inhalen :
  vertreden en vertrappen in het stof,
mij beroven van mijn eer en mijn leven.

Onze God zal komen om ons te redden.

Eerste lezing: Haggai 1:1-2:1
Tweede lezing: Matteüs 23:27-39

Stilte

Onze God zal komen om ons te redden.

De invloedrijke Zwitserse theoloog Karl Barth schreef:
» De christen is niet alleen in Jezus Christus, zoals zonder
twijfel alle mensen tot hem behoren, maar hij is van Christus,
wat wil zeggen: het werk dat Christus verricht in de wereld wordt
ook de zin van zijn acties, het gevecht dat Jezus Christus levert in
het duister tegen het duister wordt het gevecht waarin zij zichzelf toewijden. «

Bid voor je vrienden

Opgestane Jezus, U hebt ons gezegend. Wij zouden uit uw vertrouwen willen leven,
zodat de bronnen van jubel- vreugde nooit opdrogen.

Onze Vader

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God zegen mij alle dagen lang. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons