Advent | Liefde (11dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Donderdag 11 december: Redder

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
   Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.

Zingen

God is vol liefde. Durf voor die liefde alles te geven.

Psalm 5:1-4

Hoor mijn woorden, HEER : sla acht op mijn klagen.
Luister naar mijn hulpgeroep : mijn koning en mijn God, tot u richt ik mijn bede.
In de morgen, HEER, hoort u mijn stem : in de morgen wend ik mij tot u en wacht.

God is vol liefde. Durf voor die liefde alles te geven.

Eerste lezing: Amos 6:1-13
Tweede lezing: Lucas 1:57-66

Stilte

God is vol liefde. Durf voor die liefde alles te geven.

Tom Wright, een Britse theoloog, schreef:
De hele Bergrede van Jezus gaat over het nemen van risico’s in geloof: als je wilt dat de wereld nu verandert, dan moet je geloven dat God ook echt God is, en dan moet je je eigen prioriteiten aan de kant zetten. Volgelingen van Jezus moeten leren alles uit handen te geven.

Bid voor je familie

Wij verwachten in deze adventstijd de Koning van de vrede. Jezus gaf ons zijn vrede. Maar wat is er mis gegaan, Vader? Hoeveel oorlogen woeden? En hoeveel christenen doen er niet aan mee? Vorm ons hart om, laat vrede in ons heersen zodat wij vredestichters kunnen zijn.

Onze Vader

De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen, achter je, om je te bewaren voor de listen van de boze, naast je, om je in de armen te sluiten, en je te beschermen tegen het gevaar,
onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen,
in je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt,
om je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen,
boven je, om je te zegenen.
Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen en in de eeuwigheid.
Amen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons