Advent | Licht in ons leven (5dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Vrijdag 5 december: Licht in ons leven.

Hoe werken deze liturgiegebeden? Lees het artikel 'Advent: bid mee met christenen van alle eeuwen' voor een handreiking.

Nicolaas van Myra (ca. 280-342 of 352)

De goedheiligman. Sinterklaas was in de vierde eeuw bisschop van Myra, in Turkije. Er is niet veel bekend over zijn leven, alleen dat hij al op jonge leeftijd een groot geloof heeft en dat zijn gelovige ouders na hun dood alles aan de armen nalieten. Als baby is Nicolaas al zeer vroom. Het verhaal gaat dat hij op woensdag en vrijdag (traditioneel vastendagen) weigerde de borst van zijn moeder te drinken. Als hij bisschop is, hoort hij over een arme vader die zichzelf genoodzaakt ziet zijn dochter als slaaf te verkopen, omdat hij geen geld heeft voor de bruidsschat. Nicolaas trekt zich het lot van de vader aan en ‘strooit’ drie zakken goud door het raam van zijn huis, in de schoenen van de dochter. Deze genereuze gift ligt aan de oorsprong van ons eerste decemberfeest. We gedenken vandaag eveneens de 1,2 miljoen kinderen die jaarlijks slachtoffer worden van de wereldwijde seks- en mensenhandel.
 

Heer, open mijn lippen.
   En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
   moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
   Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu en altijd
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.


Zingen

Jezus U bent het licht in ons leven, laat nooit toe dat mijn duister tot mij spreekt.

Psalm 3:6-9 
Ik ga liggen, val in slaap : en word wakker – de HEER beschermt mij. 
Ik vrees de tienduizenden niet : die mij aan alle kanten omringen. 
Sta op, HEER, en red mij, God : sla mijn vijanden in het gezicht, breek de tanden van de wettelozen. 
Bij u, HEER, is redding : uw zegen rust op uw volk.


Jezus U bent het licht in ons leven, laat nooit toe dat mijn duister tot mij spreekt.


Eerste lezing: Amos 4:6-13

Tweede lezing: Matteüs 21:33-46


Stilte

Jezus U bent het licht in ons leven, laat nooit toe dat mijn duister tot mij spreekt.


Joseph Lanze del Vasto, een Italiaanse aristocraat, schreef:

Als ik jou een klap op je rechterwang geef, en jij slaat mij terug, dan hebben we daarmee elkaar de oorlog verklaard; nu gaat het erom wie van ons de sterkste is. Maar als jij me je linkerwang voorhoudt en tegen mij zegt: ‘Jij bent mijn vriend, sla deze ook maar, misschien zie je in dat je verkeerd doet,’ dan zakt mijn arm vanzelf neer, mijn woede maakt plaats voor verbazing, en de verbazing voor overdenking.


Bid voor jezelf 
Heer onze God, een mensenleven is in uw ogen oneindig veel waard. Makkelijk gaan wij er achteloos aan voorbij. De wereld waarin wij leven dwingt mensen hun lichaam te verkopen, ouders hun kinderen te laten prostitueren. En dan zijn er ook nog de vele mannen en vrouwen die verslaafd zijn aan seks en porno. Wij bidden U, goede God, ontferm U over ons!


Onze Vader 
Moge God je zegenen met tranen die mogen vloeien met hen die lijden aan pijn, afwijzing, of het verlies van een geliefde, opdat jij je hand naar hen mag uitstrekken en hun pijn in vreugde mag veranderen. Moge God je zegenen met genoeg dwaasheid om te geloven dat jij een verschil kunt maken in deze wereld, opdat jij, door Gods genade, kunt doen wat anderen voor onmogelijk houden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons