Advent | Illusies (22dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Maandag 22 december.

O Wortel van Jesse, U bent het teken waar de volken op hebben gewacht;
voor U staan koningen sprakeloos en werpen hun onderdanen
zich biddend neer: kom nu, bevrijd ons, wacht niet langer.


Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.


God, kom mij te hulp,
  Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu en altijd
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen
voor de Heer onze Schepper.


Zingen

O Wortel van Jesse, U bent het teken waar de volken op
hebben gewacht; voor U staan koningen sprakeloos 
en werpen hun onderdanen zich biddend neer: kom
nu, bevrijd ons, wacht niet langer.


Psalm 10:1-11
Waarom, HEER, bent u zo ver : en verbergt u zich in tijden van nood?
In hun hoogmoed vervolgen zondaars de zwakken : maak hen gevangenen van hun eigen plannen!
De mens zonder God prijst wat hij najaagt : en als hij rijk is, vervloekt en veracht hij de HEER .
Hij denkt in zijn waan: Niemand vraagt mij rekenschap : er is geen God, maakt hij zich wijs.
Het gaat hem goed, wat hij ook onderneemt : maar uw verheven oordelen raken hem niet.
Zijn tegenstanders beticht hij van leugens : hij denkt bij zichzelf: ik kom niet ten val, nooit kan het kwaad mij deren.


Zijn mond vloekt en liegt, dreigt met geweld : zijn tong brengt misdaad en onrecht voort.
Op stille plaatsen ligt hij in hinderlaag : op verborgen plekken doodt hij onschuldigen, zijn ogen spieden naar weerloze mensen.
Hij loert, verborgen als een leeuw in het struikgewas : hij loert naar een prooi en tracht hem te vangen,
hij vangt zijn prooi in een net en sleurt hem mee : die buigt, krimpt ineen, en valt in zijn klauwen,
weerloos.
Hij denkt bij zichzelf: God vergeet het : wendt zijn blik af, ziet het niet.


O Wortel van Jesse, U bent het teken waar de volken op
hebben gewacht; voor U staan koningen sprakeloos
en werpen hun onderdanen zich biddend neer: kom
nu, bevrijd ons, wacht niet langer.


Eerste lezing: Zacharia 4:1-14
Tweede lezing: Matteüs 25:1-13


Stilte

O Wortel van Jesse, U bent het teken waar de volken op
hebben gewacht; voor U staan koningen sprakeloos
en werpen hun onderdanen zich biddend neer: kom
nu, bevrijd ons, wacht niet langer.


De Franse Jezuïet uit de achttiende eeuw, Jean-Pierre Caussade,
schreef:
O goddelijke geliefde, verbrijzel al onze illusies en plannen,
zodat wij de weg kwijtraken en geen uitweg zien
noch licht, totdat we U gevonden hebben, waar U te vinden
bent, in uw ware gestalte – in de vrede van het alleenzijn,
in gebed, in overgave, in lijden, in hulp gegeven aan
een ander, en in het ontvluchten van lege praat en werelds
gedoe. Al de bekende wegen en manieren om U te behagen
hebben we uitgeprobeerd, maar U er niet meer in kunnen
vinden. We weten niet wat we moeten doen, totdat uiteindelijk
de onbeduidendheid van al onze pogingen ons ertoe
brengt alles te verlaten om U voortaan te vinden, U, uzelf,
overal en in alle dingen, zonder onderscheid of bedenken.
Want, o goddelijke geliefde, hoe dwaas is het U niet op te
merken in al wat goed is en in al wat geschapen is. Waarom
zou ik dan proberen U te vinden in wat U niet bent.


Bid voor jezelf

God onze Vader, U bent altijd bij ons: in de stilte en in de
drukte, in de eenzaamheid en in de ontmoeting, in het
vertrouwde en in het onbekende. Laat ons steeds meer
ontdekken dat U er bent voor ons en dat U in alle dingen
naar ons toekomt.


Onze Vader

zegenen met tranen die mogen vloeien
met hen die lijden aan pijn, afwijzing, of het verlies
van een geliefde, opdat jij je hand naar hen mag uitstrekken
en hun pijn in vreugde mag veranderen.
Moge God je zegenen met genoeg dwaasheid om
te geloven dat jij een verschil kunt maken in deze
wereld, opdat jij, door Gods genade, kunt doen wat
anderen voor onmogelijk houden.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons