Advent | Hulp komt van de Heer (12dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Christelijk Nieuws

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Vrijdag 12 december: Hulp komt van de Heer.

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
   Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen

Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 5:5-8

U bent een God die zich niet verheugt in het kwaad : bij u is de misdaad niet welkom.
Gewetenlozen houden geen stand : onder de blik van uw ogen.
U haat allen die onrecht doen : leugenaars richt u te gronde.
U verafschuwt, HEER : wie bedriegt en bloed vergiet. 
Maar ik mag door uw grote liefde uw huis binnengaan : van ontzag vervuld mij buigen naar uw heilige tempel.

Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

Eerste lezing: Amos 7:1-9 
Tweede lezing: Matteüs 22:23-33

Stilte

Mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.

John Stott, een Engels theoloog uit de Anglicaanse kerk, schreef:
Het wezen van de zonde is dat wij mensen onszelf op de plaats van God stellen, terwijl het wezen van de verlossing is dat God zichzelf op onze plaats stelt. Wij gaan staan op de plaats die alleen God verdient; God gaat staan op de plaats die wij verdienen.

Bid voor je collega’s

Keer op keer willen wij terugkeren naar uw woord. Uw woord, dat is niet in de eerste plaats de Bijbel, maar Jezus Christus. Het levende Woord. Hem willen wij dienen, volgen, zoeken, beminnen. Om hem willen wij ons leven opofferen aan de liefde. Wij bidden U, kom in ons wonen met uw Geest.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons