Advent | Heilige Geest (8dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Maandag 8 december: Heilige Geest.

Jan van Ruusbroec (ca. 1292-1381)
Jan van Ruusbroec wordt gezien als een van de grootste christelijke mystici. Al jaren is hij priester in Brussel, als hij in 1339 besluit met twee anderen het publieke leven te verlaten en zich terug te trekken in een kluis. Ze leven zonder regel en overste en sluiten zich niet aan bij een klooster, omdat Van Ruusbroec kritiek heeft op de geestelijke situatie in de meeste kloosters. Uiteindelijk stichten de mannen zelf een klooster. In die jaren trekt hij zich vaak terug in het bos. Hij schrijft daar op wat hem wordt ingefluisterd door de heilige Geest. Later bewerkt hij deze influisteringen tot boeken. In die boeken deelt hij zijn kennis van het goddelijke mysterie. Hij zegt daar zelf over: “Weet dit wel: nooit heb ik een woord neergeschreven tenzij onder de inspiratie van de heilige Geest.”

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,

  Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu en altijd
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.


Zingen

Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heilige naam.


Psalm 2:1-6

Waartoe leidt het woeden van de volken : het rumoer van de naties? Tot niets.
De koningen van de aarde komen in verzet : de wereldmachten spannen samen
tegen de HEER en zijn gezalfde : ‘Wij moeten hun juk afwerpen, ons van hun boeien bevrijden.’
Die in de hemel troont lacht : de Heer spot met hen.
Dan spreekt hij tot hen in woede : en zijn toorn verbijstert hen.

‘Ikzelf heb mijn koning gezalfd : op de Sion, mijn heilige berg.

’
Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heilige naam.
 

Eerste lezing: Amos 2:6-16
Tweede lezing: Matteüs 21:1-11


Stilte

Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heilige naam.

Frère Roger, de stichter van de gemeenschap in Taizé, schreef:

"En God heeft hem doen opstaan uit de dood. Christus behoort niet alleen toe aan het verleden. Hij is er voor ons, elke nieuwe dag. Hij schenkt ons de heilige Geest die ons doet leven vanuit het leven van God. Het hart van ons ge- loof is de Opgestane, aanwezig in ons midden en met ieder persoonlijk verbonden door een lijn van liefde. Als we naar hem kijken, raken we verwonderd en gaan we ons eigen bestaan dieper begrijpen."


Bid voor je collega’s

Hoe meer we bidden, hoe eenvoudiger het wordt. Hoe eenvoudiger het wordt, hoe meer we zullen bidden. Geef uw Geest om die waarheid te ontdekken.


Onze Vader

Heer, ga met ons mee.

Als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.

In gemeenschap van de heilige Geest.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons