Advent | God woont in Maria (7dec)

Dagelijkse overdenking voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Zondag 7 december: tweede adventszondag.

Geen mens is ooit alleen. Dat is een van de ondoorgrondelijke waarheden waarmee God je troost. Christus wacht op jou. Het kleinste beetje vertrouwen is genoeg om jouw hart weer in vuur en vlam te zetten. Maria heeft dit heel diep kunnen ervaren. God woonde in haar baarmoeder. Een wonder gebeurde in haar: God nam steeds meer ruimte in beslag en groeide. Wat zal ze verlangd hebben naar het eerste Kerstfeest.

Advent is de tijd om verlangend uit te zien naar Jezus. Deze liturgie wil je daarbij helpen. Bid alleen, met huisgenoten of je gezin. De vetgedrukte tekst bidden jullie samen, de gewone tekst is voor de liturg.

Heer, open mijn lippen
   En mijn mond zal uw lof verkondigen
Van zonsopgang tot zonsondergang
   Moet uw naam worden geloofd.

 

Heer, open mijn lippen
   En mijn mond zal uw lof verkondigen
Van zonsopgang tot zonsondergang
   Moet uw naam worden geloofd.

Zing een lied

Ik voel me alleen. Jezus, heel mijn hart staat open voor U.

Psalm 43:3-6

Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden:
en brengen naar uw heilige berg, naar de plaats waar u woont.
Dan zal ik naderen tot het altaar van God,
tot God, mijn hoogste vreugde :
Dan zal ik u loven bij de lier, God, mijn God.
Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij :
Vestig je hoop op God, eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt.

Ik voel me alleen. Jezus, heel mijn hart staat open voor U.

Lees

Johannes 12: 35 en 36 Kinderen van het licht

Stilte

Op welke donkere plekken in jouw leven wil je het licht van Jezus uitnodigen?

Ik voel me alleen. Jezus, heel mijn hart staat open voor U.

Maximus van Turijn, bisschop in de vierde en vijfde eeuw, zegt
in een van zijn preken: ‘Deze tijd maakt ons opmerkzaam dat het geboortefeest van Christus de Heer nabij is. De wereld met haar angsten zegt ons dat er iets aan zit te komen dat haar zal vernieuwen, en verlangt er met ongeduldige verwachting naar dat de schittering van een stralende zon haar duisternissen komt verlichten. Deze verwachting van de schepping overtuigt ook ons de opkomst te verwachten van Christus, de nieuwe zon.’

Bid voor je buren
Jezus, met Kerst herkenden maar enkelen dat u degene was die door God is gezonden. U was arm en verborgen. Geef ons de heilige Geest. Laat hem ons hart en onze manier van kijken veranderen, zodat wij Gods schat ontdekken in de eenvoudige gebeurtenissen van ons bestaan.

God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen,
dan zal men op aarde uw weg leren kennen.
Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons