Advent | Geloven in de woestijn (4dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Donderdag 4 december: geloven in de woestijn.

Charles de Foucauld (1858-1916)
Tijdens werkzaamheden in de Noord-Afrikaanse woestijn, na een oneervol ontslag uit militaire dienst, hervindt Charles zijn geloof bij het zien van vrome moslims. Hij besluit monnik te worden en treedt in bij de trappisten. Totdat God hem roept te leven onder de armen. "Ik wil niet langer een klooster dat te veilig is,” schrijft hij. “Ik wil een klein klooster, zoals dat van een arme arbeider die er niet zeker van is dat hij morgen brood zal hebben om te eten en die in zijn hele zijn het lijden van de wereld draagt.” Hij gaat leven als kluizenaar in de woestijn in Algerije, want het lukt hem niet een gemeenschap te stichten. Hij leeft er negen jaar als leden van naburige woestijnstammen zijn hut binnendringen en hem dwingen naar buiten te komen. Terwijl zijn kluis geplunderd wordt, ontstaat buiten verwarring en schiet een van zijn bewakers hem dood. Zijn gedachten en daden leven voort in ‘De kleine broeders en kleine zusters van Jezus’, die gemeenschappen hebben over de hele wereld, waar ze armen en verschoppelingen dienen.

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,

  Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
  zoals het was in het begin en nu en altijd
  en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij zingen voor de Heer, laat een vreugdekreet horen voor onze Redder.


Zingen

God U bent liefde: bij U is vreugde, blijvende vreugde.


Psalm 1

Gelukkig de mens : die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt : bij spotters niet aan tafel zit,
maar vreugde vindt in de wet van de HEER : en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht.
Hij zal zijn als een boom : geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht : zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei : zo niet de wettelozen!
Zij zijn als kaf : dat verwaait in de wind.
Wettelozen houden niet stand waar recht heerst : zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen.
De HEER beschermt de weg van de rechtvaardigen : de weg van de wettelozen loopt dood.


God U bent liefde: bij U is vreugde, blijvende vreugde.


Eerste lezing: Amos 1:1-5 en 1:13 - 2:5
Tweede lezing: Lucas 21:5-19


Stilte

God U bent liefde: bij U is vreugde, blijvende vreugde.

Charles de Foucauld bad elke dag in zijn kleine kapel:

"Vader, ik verlaat mij op U, doe met mij wat U goed vindt. Wat U ook met mij doen wilt, ik dank U. Tot alles ben ik bereid, alles aanvaard ik, als uw wil maar geschiede in mij en in al uw schepselen: niets anders verlang ik, mijn God. Ik leg mijn leven in uw handen, ik geef mij aan mijn God, met heel de liefde van mijn hart, omdat ik U bemin; omdat het voor mij een noodzaak van liefde is mij te geven, mij zonder voorbehoud op U te verlaten, met een oneindig vertrouwen: want U bent mijn Vader."
 

Bid voor je familie

Neem, Heer, en aanvaard heel mijn vrijheid, mijn geheu- gen, mijn verstand en heel mijn wil, alles wat ik heb en be- zit. U hebt het mij gegeven, aan U, Heer, geef ik het terug. Alles is van U, beschik erover geheel volgens uw wil. Geef dat ik U mag liefhebben, die genade is mij genoeg.


Onze Vader

De Heer is voor je, om je de juiste weg te wijzen,
achter je, om je te bewaren voor de listen van de boze,
naast je, om je in de armen te sluiten, en je te beschermen tegen het gevaar,

onder je, om je op te vangen wanneer je dreigt te vallen,

in je, om je te troosten wanneer je verdriet hebt,
om je als een beschermende muur wanneer anderen over je heen vallen,

boven je, om je te zegenen.

Zo zegent de almachtige God jou; vandaag, morgen en in de eeuwigheid.

Amen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons