Advent | Doorgeven (19dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Vrijdag 19 december: doorgeven.

Heer, open mijn lippen.
  En mijn mond zal uw lof verkondigen.
Van zonsopgang tot zonsondergang
  moet uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp,
  Heer, haast U mij te helpen.
Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest
zoals het was in het begin en nu en altijd en in de
eeuwen der eeuwen. Amen.

Laten wij knielen en de Heer aanbidden. Laten wij knielen voor de Heer onze Schepper.

Zingen

Vertel het aan iedereen en zeg: onze Verlosser gaat komen.
(ga voor een lijst met liederen naar de YouTube-playlist van Bid, Luister, Leef) 

Psalm 8:4-10

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers:
  de maan en de sterren door u daar bevestigd
wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt:
  het mensenkind dat u naar hem omziet?
U hebt hem bijna een god gemaakt:
  hem gekroond met glans en glorie,
hem toevertrouwd het werk van uw handen:
  en alles aan zijn voeten gelegd:
schapen, geiten, al het vee:
  en ook de dieren van het veld,
de vogels aan de hemel, de vissen in de zee:
  en alles wat trekt over de wegen der zeeën.
HEER, onze Heer:
  hoe machtig is uw naam op heel de aarde.
Vertel het aan iedereen en zeg:
  onze Verlosser gaat komen.

Eerste lezing: Zacharia 1:7-17
Tweede lezing: Matteüs 24:15-31

Stilte

Vertel het aan iedereen en zeg: onze Verlosser gaat komen.

De Deense filosoof Søren Kierkegaard schreef:
» Christus liever willen bewonderen dan hem willen volgen is geen uitvinding van slechte mensen. Het is meer een uitvinding van hen die zich zonder ruggengraat op veilige afstand van Jezus willen houden. «

Bid voor je collega’s

Vader, hoe vaak denk ik alleen maar aan mezelf? Ik spiegel mij aan de mensen om mij heen en ik wil beter zijn, leuk gevonden worden, aardig en ambitieus. Maar wie ben ik echt? Geest, spreek vandaag tot mijn hart en openbaar mij wie ik echt ben. Leer mij de waarheid van mijn hart, zodat ik nooit meer mensen als slechter hoef te betitelen uit angst dat anderen mij anders niet leuk meer vinden.

Onze Vader

Heer, ga met ons mee,
als we werken of rusten, lachen of huilen
en wees onze gids.
In gemeenschap van de heilige Geest.

Op 17 december beginnen de o-antifonen. Deze worden in de liturgie van de Rooms-Katholieke Kerk gezongen van 17 tot 23 december. Een antifoon is een vers dat gezongen wordt als inleiding en als afsluiting van een psalm. Na de O volgt steeds een oudtestamentische Messiasti- tel. Op die manier roepen wij de nieuwgeboren Heer aan. In het Latijn beginnen de titels met de letters: Sarcero. Als je dat omdraait staat er Orecras: ‘morgen zal ik er zijn’. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons