Advent | De moeite waard (14dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Zondag 14 december: derde adventszondag.

De moeite waard

Een creditcardfirma bedacht tijdens Kerst eens de slogan: ‘We zorgen dat je niet hoeft te wachten op wat je wilt’. Advent laat een andere weg zien. Het daagt uit jezelf te beheersen. Wacht op het grote verhaal van God, dat straks piepklein begint.

Advent is ook een tijd waarin onze hoop herleeft. Jezus is geboren en gestorven, nu wachten we op de dag dat hij terugkomt en alles vernieuwt. Wacht nog even met de kerstlichtjes en de ballen in de boom. Vier advent. Doorleef het wachten, want wat komt, is de moeite waard.

Advent is de tijd om verlangend uit te zien naar Jezus. Deze liturgie wil je daarbij helpen. Bid alleen, met huisgenoten of je gezin. De vetgedrukte tekst bidden jullie samen, de gewone tekst is voor de liturgie.

———————————————————————————————————————————

Heer, open mijn lippen
            En mijn mond zal Uw lof verkondigen
Van zonsopgang tot zonsondergang
            Moet Uw naam worden geloofd.

 

God, kom mij te hulp
            Heer, haast U mij te helpen
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
            Zoals het was in het begin en nu en altijd
            En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Zing een lied

God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht.

Psalm 80: 1-8
Hoor ons, herder van Israël: die Jozef leidt als een kudde.
U die troont op de cherubs: verschijn in luister aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat uw kracht ontwaken: kom, en red ons.
God, keer ons lot ten goede: toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

HEER, God van de hemelse machten: hoe lang nog blijft u vertoornd op uw biddende volk?
U liet ons brood van tranen eten: en een stroom van tranen drinken.
U hebt andere volken tegen ons opgezet: onze vijanden drijven de spot met ons.
God van de hemelse machten, keer ons lot ten goede: toon uw lichtend gelaat en wij zijn gered.

God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht.

Lezing: Jesaja 25: 6-9: God, onze hoop, zal ons redden

Stilte
Kun jij je voorstellen dat jouw tranen vanwege pijn, zorgen en schaamte worden weggewist? Hoe zou dat zijn?

God, de Heer, wist de tranen van elk gezicht.

Augustinus schreef: ‘Minacht uzelf niet, mannen: de zoon van God heeft de gestalte van een man aangenomen. Minacht uzelf niet, vrouwen: de zoon van God is geboren uit een vrouw. Wie zou aan zichzelf wanhopen als de zoon van God, omwille van ons, zo nederig heeft willen zijn?’

Bid voor je vrienden

Wij verwachten vol verlangen de terugkomst van de Heer. Ons hart wordt verblijd door de gedachte dat alles eens goed zal komen. Al onze hoop is op Jezus gevestigd, op Zijn naam vertrouwen wij.

Zegen mij op de weg die ik moet gaan
Zegen mij op de plek waar ik zal staan
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt
O God zegen mij alle dagen lang.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons