Advent | Arm en nederig (21dec)

Dagelijkse overdenkingen voor de adventstijd

in Geloven

De makers van het boek 'Bid, luister, leef' hebben voor de komende weken speciale adventsliturgieën gemaakt. Zondag 21 december.

In Christus openbaart God zich als arm en nederig van hart. Onschuldig is hij, als een baby. Wanneer de apostel Johannes God omschrijft, typeert hij hem met de woorden: ‘God is liefde’.

Ons antwoord op Gods geboorte is broos. Een van Jezus’ eerste volgelingen zei al: ‘Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp’. Voor God is het kleinste beetje geloof voldoende om het adventsvlammetje straks te doen oplaaien tot een groot en vreugdevol vuur.

Advent is de tijd om verlangend uit te zien naar Jezus. Deze liturgie wil je daarbij helpen. Bid alleen, met huisgenoten of je gezin. De vetgedrukte tekst bidden jullie samen, de gewone tekst is voor de liturg.

———————————————————————————————————————————

Heer, open mijn lippen
            En mijn mond zal Uw lof verkondigen
Van zonsopgang tot zonsondergang
            Moet Uw naam worden geloofd.

God, kom mij te hulp
            Heer, haast U mij te helpen
Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
            Zoals het was in het begin en nu en altijd
            En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 Zing een lied


Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Psalm 126

Toen de HEER het lot van Sion keerde : was het of wij droomden
een lach vulde onze mond : onze tong brak uit in gejuich.
Toen zeiden alle volken : De HEER heeft voor hen iets groots verricht.

Ja, de HEER had voor ons iets groots verricht : we waren vol vreugde.
Keer ook nu ons lot, HEER : zoals u water doet weerkeren in de woestijn.

Zij die in tranen zaaien : zullen oogsten met gejuich.
Wie in tranen op weg gaat : dragend de buidel met zaad
zal thuiskomen met gejuich : dragend de volle schoven.


Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

Lezing:
Lucas 1: 26-38 Maria, wees niet bang!

Stilte
Luister naar het grote nieuws dat Gabri
ël vertelt en naar de reactie van Maria. Wat hoor je?

 

Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd.

De apostel Paulus schrijft een brief aan de christenen in Filippi. Over de manier waarop ze in het leven moeten staan, schrijft hij: ‘Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden.’

 Bid voor gebeurtenissen in de wereld

Jezus, U bent vlakbij, als we ons best doen kunnen we U al horen. Tegelijk stort de wereld om ons heen langzaam in elkaar en gaat de duivel rond als een brullende leeuw. Leer ons in al het geweld en de ellende goed luisteren naar Uw vertrouwde stem van vrede. Geef ons een hart dat hoopvol uitziet naar Uw komst. Ontsteek in ons hart een vuur van intense vreugde, zodat de hele wereld zal zien dat u ons niet vergeten bent.

God beschermt je met zijn zegen.
God schenkt je zijn glimlach.
God kijkt je vol vrede in de ogen.

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons