900.000 agenda's met pastorale steun voor mensen in detentie

Ark Mission zet zich al 100 jaar in voor missionaire verspreiding van de Bijbel.

in Christelijk Nieuws

Binnenkort verschijnt de nieuwe Bajesagenda, een speciale agenda voor gedetineerden. De oplage bedraagt 25.000 exemplaren. In het 28-jarig bestaan van de agenda komt het totaal daarmee op meer dan 900.000 exemplaren. De agenda is een gezamenlijke uitgave van Ark Mission en de Protestantse en Rooms-katholieke Geestelijke Verzorging van de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Ruim 28 jaar geleden is door de genoemde instanties het initiatief genomen om een agenda voor gedetineerden te maken waarin naast nuttige informatie, ook pastorale gedeelten een plaats krijgen. Dit heeft geresulteerd in een succesvolle jaarlijkse editie waar gedetineerden al maanden van tevoren naar uitkijken. De agenda is voor hen een persoonlijke metgezel die helpt om structuur aan te brengen in hun monotone bestaan. Daarnaast zijn de bijbelteksten, gedichten en gebeden bronnen om op terug te vallen in moeilijke momenten. De agenda wordt via de geestelijke verzorging van het Justitiepastoraat verspreid onder gevangenen in ons land. Stichting Epafras regelt de verzending naar Nederlanders die in het buitenland opgesloten zitten.

Presentatie
De agenda wordt officieel gepresenteerd in aansluiting op de kerkdienst in de Penitentiaire Inrichting Torentijd in Middelburg op zaterdag 29 november aanstaande. Vanuit het Justitiepastoraat en Ark Mission zal het 900.000e exemplaar worden aangeboden aan een van de mensen voor wie de agenda gemaakt is, een gedetineerde. Aansluitend zal de eerste doos met kerstkaarten worden overhandigd aan André Verwijs, predikant in Torentijd. De kaarten zijn afkomstig van deelnemers aan de kerstkaartenactie van Ark Mission. Dankzij dit initiatief krijgen jaarlijks ruim 10.000 gevangenen en dak- en thuislozen een wenskaart vanuit de samenleving aangeboden.

Ark Mission
Ark Mission zet zich al 100 jaar in voor missionaire verspreiding van de Bijbel in binnen- en buitenland. Vaak worden in samenspraak met partnerorganisaties doelgroepgerichte producten ontwikkeld en door Ark Mission gefinancierd. De Bajesagenda is daarvan een voorbeeld. Het werk wordt gefinancierd uit giften van donateurs en kerken. 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons