Volgend jaar beslissingen over leer kerk

in Christelijk Nieuws

De meerderheid van de 191 bisschoppen die deelnemen aan de buitengewone synode over het gezin, is volgens kardinaal Wim Eijk tegen veranderingen in de leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Of er toch veranderingen komen, wordt pas volgend jaar oktober duidelijk. Dan heeft in het Vaticaan een tweede bisschoppensynode over het gezin plaats.

Paus Franciscus heeft laten weten dat hij de conclusies van de bisschoppen overneemt en niet later met een eigen document komt, zoals tot nu toe bij bisschoppensynodes gebruikelijk was.

De bisschoppen komen zaterdag voor het laatst bijeen. Begin deze week werd een tussentijds document gepubliceerd, dat de inbreng van de deelnemers weergaf. Het secretariaat van de bisschoppensynode haastte zich te verklaren dat het slechts om een werkdocument ging, dat niet het officiële standpunt van de kerk behelsde. Het document sprak bijvoorbeeld op een milde toon over homoseksuelen, wat in sommige media werd beschreven als een fundamentele wijziging in de leer van de kerk.

De bisschoppen stemmen zaterdag over het slotdocument. Dat stuk wordt aangeboden aan paus Franciscus. Het is nog niet duidelijk wanneer het wordt gepubliceerd. Aanvankelijk werd gezegd dat dat zaterdag zou zijn, maar nu wordt eerder verwacht dat het pas begin volgende week naar buiten komt. Het document moet de bezinning onder de katholieken over de ethische leer van de kerk stimuleren. Pas volgend jaar wordt duidelijk, waartoe dat heeft geleid.

 

Bron: ANP

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons