Vertaler aan Filemon: "Ook ongewone verhalen vallen nu extra op"

Filemon: "Bijbel is bizar"

in Geloven

Matthijs de Jong, één van de vertalers van de Bijbel in Gewone Taal, heeft woensdag een open brief geschreven aan Filemon Wesselink naar aanleiding van zijn uitspraken in ‘De Wereld Draait Door’ afgelopen dinsdag. Daar sprak de tv-presentator zijn verbazing uit over de “vele tegenstrijdigheden en extreme dingen” in de Bijbel. Na het lezen van de 'Bijbel in Gewone taal' concludeerde hij "hoe bizar het boek eigenlijk wel niet is".

Zo haalde Filemon de tekst aan uit Genisis 6:3 waarin God zegt dat de mens niet ouder zal worden dan 120 jaar. "Maar een paar pagina's verder staat er dat Sara 127 jaar werd." Genesis 3:16 vond hij wel “een sterk stukje”: ‘Je zult verlangen naar je man en hij zal de baas over je zijn.’

“Ook ongewone verhalen vallen in deze vertaling extra op”, geeft vertaler De Jong toe in zijn open brief. “Maar wat vreemd is, maakt nieuwsgierig. Misschien ben je ook wel nieuwsgierig hoe ik er als vertaler naar kijk?”

Vervolgens geeft De Jong een korte uitleg bij de door Filemon genoemde voorbeelden: ‘niet ouder 120 jaar’ wees vooruit op Mozes en de vervloeking in Genesis 3 gaat over de “negatieve kanten in het leven van de mensen. Hier gaat het om de vraag: Hoe is dat gekomen? Hoe is het leven zoals men dat toen kende, ontstaan? Dit verhaal van Genesis 3 geeft een antwoord.”

Adieu God? met Filemon Wesselink

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons