Paulus VI: de paus van het pilverbod

Paulus VI: kerkjurist Giovanni Montini

in Christelijk Nieuws

Paus Paulus VI, die zondag zalig wordt verklaard, was een bedachtzame man met een tamelijk progressieve reputatie toen hij in 1963 tot leider van de Rooms-Katholieke Kerk werd gekozen. Dat beeld veranderde in de loop der jaren, onder meer omdat hij in 1968 in de encycliek Humanae Vitae (van het menselijk leven) het gebruik van kunstmatige voorbehoedmiddelen als de pil en het condoom verbood.

In Nederland werd Paulus verantwoordelijk voor de benoeming van de conservatieve bisschoppen Ad Simonis (eind 1970) en Jo Gijsen (1972). Dat was een reactie op het Pastoraal Concilie (1966-1970) waarin de Nederlandse katholieken de besluiten van het Tweede Vaticaans Concilie op de Nederlandse kerk wilden toepassen. In Rome bestond veel argwaan over de grote invloed die 'gewone' gelovigen in het Pastoraal Concilie hadden. Die werd nog groter toen de deelnemers zich onder meer in meerderheid tegen het verplichte priestercelibaat uitspraken.

De zaligverklaring van Paulus werd mogelijk, nadat in mei een wonder op zijn voorspraak was erkend: de onverklaarbare genezing van een ernstig ziek ongeboren kind in de VS in 2001. De zaligverklaring vindt zondag plaats.

De kerkjurist Giovanni Montini, zoals Paulus bij de burgerlijke stand stond ingeschreven, was de favoriet bij de verkiezing van de opvolger van de populaire paus Johannes XXIII in juni 1963. Hij was sinds 1954 aartsbisschop van Milaan en was daarvoor onder meer de rechterhand van paus Pius XII ((1939-1958) geweest. Als aartsbisschop trok hij zich het lot van de arbeiders aan en zette hij zich in voor vernieuwingen in de katholieke eredienst. Montini werd op 65-jarige leeftijd paus en overleed op 6 augustus 1978 in het pauselijk buitenverblijf in Castel Gandolfo.

 

Bron: ANP
Foto: Verloskundigecentrum.nl 

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons