Lezersvraag | Zijn vrouwen spiritueler?

5 redenen waarom vrouwen zich meer thuis voelen in de kerk

‘Het valt me de laatste tijd op, dat er eigenlijk altijd veel meer vrouwen dan mannen in de kerk zitten. En de mannen die er zitten, zingen ook nog eens minder enthousiast mee – nou ja, behalve als ze vooraan staan! Hoe zit dat? Zijn vrouwen spiritueler?’ Reinier Sonneveld geeft een mogelijk antwoord op deze vraag van een lezer van EO/Geloven.

Je waarneming klopt. Over de hele wereld worden vrouwen vaker christen dan mannen, en dat is waarschijnlijk al zo vanaf de eerste jaren van het christendom. Dat geldt ook voor andere religies – ook in moskeeën en tempels is meer dan de helft vrouw. En het zal je vast al zijn opgevallen dat spirituele boeken (Deepak Chopra) en magazines (HappineZ) juist zijn gericht op hen.

Waarom is dat zo? Wat hebben vrouwen meer of minder dan mannen?

Nu gaat het me niet om de ‘aard’ van een of andere bevolkingsgroep. Ik zeg hieronder niks over hoe vrouwen of mannen ‘van nature’ of iets dergelijks zijn – alleen hoe zij meestal in onze cultuur functioneren. Het gaat me er niet om hoe mannen of vrouwen 'zijn', maar hoe ze in onze cultuur 'werken'.


Mannen hebben meer te ‘verliezen’

1. Een van de belangrijkste factoren of iemand religieus betrokken raakt, blijkt of diegene kinderen heeft. We weten niet helemaal waarom, maar iedereen kent wel de typische feestende twintiger die plotseling een serieuze kerkganger wordt als het eerste kind verschijnt. Voor vrouwen is deze overgang nog intensiever en daarmee ook hun religiositeit. Ze zien hun kerkgang als een vorm van zorg aan hun nakomelingen.

2. Vrouwen hebben meer te ‘winnen’ bij hun religie. In de gewone maatschappij zijn mannen meestal de machthebbers. In religieuze context zijn ze gelijkwaardiger – hoe onverwacht ook voor de Westerse vooroordelen. Mannen voelen daardoor intuïtief aan dat ze daar meer te ‘verliezen’ hebben – tenzij ze in een leiderschapspositie zitten.

3. Een van de functies van religies is het vormen van hun aanhangers, waardoor die succesvoller worden. Denk aan hoe kerken in arme landen alcohol strikt verbieden; dit levert uiteindelijk families op die stabieler en gelukkiger zijn. Voor mannen voelt deze ‘disciplinering’ eerder als beknelling, omdat zij vaker in werkcontext zich al aan talloze regels moeten houden, terwijl vrouwen juist in de opvoeding het directe resultaat ervaren.


Religies zijn van nature ‘soft’

4. Deze disciplinering heeft bovendien de neiging ‘vrouwelijk’ te zijn. Wraak associëren we met mannelijk, vergeving is juist soft. We weten niet helemaal waarom, maar ook dit zal te maken hebben met de traditionele taak van vrouwen als opvoeders. Mannen voelen zich daarom in kerkdiensten eerder veroordeeld, kunnen niet helemaal ‘zichzelf’ zijn en krijgen jeuk bij de liedjes…

5. Mannen zijn gevoeliger voor status en macht. Daarom zullen ze er ook meer voor over hebben om een leiderschapspositie te verwerven – dat zie je in alle kringen van onze cultuur. Tegelijk zullen ze zich eerder terugtrekken als iets minder succesvol is. Een kerk waar maar een enkele leidersrollen te verdelen zijn en die bovendien getalsmatig krimpt en niet in aanzien staat in onze cultuur, levert voor hen geen ‘voordelen’ op. Vrouwen daarentegen lijken geneigd juist iets dat kwijnt te verzorgen. Daarom zitten zeker de vergrijzende PKN-kerkje vol oma’s.

Kort gezegd, een kerk begint bij een jonge man en eindigt bij een oude vrouw.

Ik besef dat dit allemaal reuze-rolbevestigend klinkt, maar ik beschrijf hier niet hoe het eventueel zou moeten zijn, maar hoe het momenteel werkt, ook buiten Nederland. En wie al die verschillen tussen de seksen verontrustend vindt, zal dit geruststellen: omdat onze cultuur lijkt te ‘feminiseren’, kun je verwachten dat het verschil krimpt en mannen in verhouding religieuzer worden…


Auteur: Reinier Sonneveld

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons