Level 4: Kerk Binnenstebuiten

Als een kind

in Geloven

Hoe zou de wereld eruit zien als de kinderen het voor het zeggen hadden? Zou het een rommeltje zijn? Deze week leren we van onze kleine medemensen.

Opdracht

Speel deze opdracht voor je als groep bij elkaar komt!

Wat vond je leuk om te doen als kind? Verzin nu een spel om te spelen en nodig mensen uit om mee te doen. Heb je al een tijd niet meer gesport, kijk of je een teamsport kunt doen bij een club in de buurt.
Mail of sms je medespelers welk spel je gaat spelen. Nodig ook je medespeler bij je uit als je plek overhebt.

1. Koffie
Neem de tijd voor ontmoeting en ontspanning.

2. Lees
Lees Matteüs 18: 1-14.

Als gelovigen hebben we er ook een handje van: groot denken. Grote evangelisatieprojecten, programma’s, uitverkochte zalen. Ik betrap mezelf er snel op dat ik verlang naar een invloedrijke positie. Jezus geeft een ander antwoord op de vraag wie het grootste is. Hij zegt: ‘Wacht even, ik kijk even in de groep of er een kind is.’ Hij vraagt of het kind in het midden wil komen staan en zegt: ‘Wil je binnenkomen in het koninkrijk? Wees dan als dit kind.’

En dan gaat Jezus los met zijn betoog. Hij zet ons hele idee van hiërarchie op z’n kop.

Wat Jezus zegt, is revolutionair en irritant. Wat bedoelt hij met: ‘Wees als dit kind’?

 • Een kind is afhankelijk. Het stelt zich zo op dat het geholpen kan worden en zoekt een plek onder iemands hoede. Een kind heeft geen status, geen macht en geen invloed.
 • Een kind durft te vragen, sterker nog, het blijft en moet maar vragen. ‘Waarom’ is het stopwoordje van kleine kinderen; ze willen alles begrijpen en weten. Ze houden nooit op met vragen.
 • Een kind leert van onderzoeken. Als klein kind stopt het alles in de mond, en daarna moet alles wat binnen handbereik is vastgepakt of beklommen worden.
 • Een kind is en blijft nieuwsgierig. Het heeft niet de illusie de wereld al te snappen en leert leergierig door alles te onderzoeken en te verkennen. Verrassing en herhaling zijn twee elementen die een kind steeds opzoekt om zo vertrouwen op te bouwen met nieuwe dingen.
 • Een kind heeft een enorme verbeeldingskracht. Het kan zich dingen voorstellen die wij als volwassenen ons niet durven toestaan. De verbeeldingskracht is zo sterk dat onderscheid tussen werkelijkheid en verbeelding lastig is voor een kind.
 • Een kind zingt, danst en tekent vol vindingrijkheid. Een kind beweegt niet om effectieve meters af te leggen, maar puur omdat de beweging fun is. Het kind geniet en speelt en... tekent buiten de lijntjes.

Donderpreek
Het begon zo leuk; een mooi zoetsappig verhaal over hoe we als kinderen mogen zijn om het koninkrijk binnen te komen. Maar Jezus raast door en strooit bedreigingen rond. Allerlei  gruwelijke, bloederige taferelen passeren de revue. Het kind staat nog naast Hem, maar Jezus past zijn taal niet aan. Hij wordt fel. Doe je dit kind iets aan of flik je het om het kind af te leiden van de goede weg: molensteen om je nek en verdrinking in de zee. Hij waarschuwt mensen. Hak je handen af, ruk je ogen uit, doe er alles aan om niet degene te zijn die de valstrik legt, want je leven belandt op de vuilnisbelt. Als het gaat over kinderen van de goede weg afbrengen is Jezus hellig! En Jezus komt tot zijn conclusie: ‘Denk je nou echt dat Ik bij de 99 schaapjes blijf in de bergen en het ene dier dat het spoor bijster is alleen achterlaat?’ Heeft God lievelingetjes? Heeft Jezus een zwak voor mensen die in nood zijn?

De donderpreek is voorbij. En wat leren we van deze kerkdienst waarin Jezus voorging? Zullen we een korte samenvatting maken? Welke eigenschappen van kinderen moeten we hoogachten en zijn een voorbeeld voor ons? Zullen we deze eigenschappen als volwassenen alsjeblieft niet kwijtraken?

 • Durf statusloos te zijn.
 • Durf te vragen.
 • Blijf onderzoeken en leer altijd bij.
 • Durf te spelen.
 • Vind kracht in verbeelding.
 • Geniet van de reis.

Wie ontvangen we als we deze minsten opvangen? Welke valstrikken worden er gelegd voor de kleinsten die op Jezus rekenen? Waar vinden we de kleinsten die het spoor van God bijster zijn?

3. Zing
Bedenk met elkaar welke liedjes je als kind samen zong. Neem even de tijd om samen kinderliedjes te zingen.

4. Bespreek

 • Maak een lijst van zaken die je kunt leren van kinderen.
 • Bespreek waar jullie te weinig kind zijn, en hoe jij kunt groeien in de punten die je eerder noemde. 

5. Speel
Verzet de pionnen op het speelbord.

6. Bid
Vraag God of hij je meer kind mag maken.

Klein is het nieuwe groot

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons