Level 2: Kerk Binnenstebuiten

Bijna de laatste

in Geloven

De een-na-laatste Kerk Binnenstebuiten-week komt eraan. Deze week kijken we alvast terug op de afgelopen tijd en vooruit naar het feestje volgende week.

Opdracht
Speel deze opdracht voor je als groep bij elkaar komt!

Het is al bijna voor de eindopdracht: een feestje. Gebruik deze week om na te denken over wat de afgelopen weken Kerk Binnenstebuiten jou gedaan heeft. Wat vond je moeilijk? Wat heb je geleerd? Probeer je vondsten te verwerken in een korte presentatie, die je op de groepsavond kunt houden.

1. Koffie
Neem de tijd om met elkaar koffie te drinken.

2. Lees
De samenvatting van hoofdstuk 2 van Kerk Binnenstebuiten:

We zijn bijna aan het eind van Kerk Binnenstebuiten. Volgende week gaan we erop uit, dit keer kijken we nog eens goed naar wat de Bijbel te zeggen heeft over recht en onrecht.

Een interessant stukje in dit opzicht is Spreuken 31. Het zijn de adviezen van een moeder aan haar zoon, de koning. Wie die koning is, wordt niet duidelijk. We lopen haar tips even langs.

Tip 1
1Hier volgt onderricht voor koning Lemuel,
de raad die zijn moeder hem gaf.
2Mijn zoon, die ik gedragen heb,
mijn zoon, voor wie ik geloften heb gedaan,
wat zal ik je zeggen?
3Verspil je krachten niet aan vrouwen,
je woorden niet aan hen die koningen te gronde richten.
 
De moeder zegt: Goede relaties zijn geen probleem, maar soapserie-relaties kosten ons alleen maar energie. Als volwassenen kunnen we ons beheersen. Laat je niet meer afleiden van je zaak, je missie. Het kost energie om in te gaan op ruzies van mensen die ons neer willen halen.
 
Tip 2:
4En, Lemuel, een koning mag zich evenmin te buiten gaan aan wijn,
dat past hem niet,
een leider mag niet hunkeren naar drank.
5Hij mag niet drinken en zijn plicht vergeten,
de rechten van verschoppelingen schenden.

Als koning in ons domein kunnen we genieten van drank en tegelijkertijd hoeven we onszelf niet laveloos te zuipen. Want als koning hunker je niet naar drank, maar ken je zelfbeheersing.
 
Tip 3
6Geef drank aan wie een kommervol bestaan leiden,
geef wijn aan wie diep ongelukkig zijn.
7Laat ze maar drinken en hun armoede vergeten,
moge hun gezwoeg uit hun herinnering verdwijnen.
 
De adviezen van de moeder zijn niet gericht op keurig leven; dat is niet het einddoel. Het doel dat ze voor ogen heeft is dit: vergeet de plicht die je hebt niet, en schend de rechten niet van de mensen die uitgesloten worden. En ze doet er nog een schepje bovenop: geef die verschoppelingen maar je drank, zorg maar dat ze even mogen genieten en de moeilijkheden mogen vergeten. Geef maar een feest, geniet maar van het geven door anderen te laten  genieten. Dan zul je gelukkig zijn.
 
Tip 4
8Spreek voor hen die weerloos zijn,
bescherm het recht van de vertrapten.
9Spreek, oordeel rechtvaardig,
geef de armen en behoeftigen hun recht.
 
De moeder sluit af met 4 werkwoorden: spreek, bescherm, spreek recht en geef.

Daar kunnen wij van leren. Als gelovigen hebben we te lang gezwegen als het om onrecht ging. Kijk niet weg als het gaat om kindsoldaten, vervolgde homo’s, opgesloten vluchtelingen, kinderen die gepest worden, oneerlijke handel, discriminatie, uitbuiting, dierenmishandeling, grote bedrijven die met hun macht kleine ondernemers benadelen, de overheid die het voor de armste mensen in ons land moeilijk maakt, banken die geld lenen dat voor die tijd niet bestond of moslims die gediscrimineerd worden. Geef de benadeelden een stem!
Spreek!
 
We mogen ruimte scheppen voor mensen die minder sterk zijn. Naast dat we spreken, mogen we ook wat doen: bescherming bieden en hun rechten beschermen. Zorg ervoor dat er een plek is waar weerloze en benadeelde mensen veilig zijn.
Bescherm!
 
Als koningen moeten we recht brengen. Waar onrecht is, moet er niet alleen een stem worden
gegeven aan de benadeelde, maar moet er ook rechtvaardig geoordeeld worden. Bekijk de hele situatie, verdiep je in moeilijke zaken, ga het niet uit de weg, zoek het op.
Spreek recht!
 
Als er recht gesproken is, moet er ook recht gedaan worden. De rechten van de armen en de behoeftigen moeten beschermd worden. Handhaaf het recht, zorg dat het recht wordt gedaan.
Geef!
 
Zo zijn de adviezen van de moeder aan een onbekende koning ineens razend actueel. Daar kunnen we wat mee!
 
3. Luister

4. Bespreek
Houd en luister naar elkaars presentaties, en bespreek met elkaar wat je hebt geleerd en hoe je daar verder mee kunt gaan.
In hoeverre krijgen de adviezen van Lemuels moeder een plekje in jouw plannen?
Neem ook de tijd om het feest van volgende week te bespreken.
 
5. Speel
Verzet de pionnen op het speelbord. Volgende week, op het eindfeest, heb je de kans om extra punten te verzamelen; voor iedere gast die je bereikt, krijg je een extra punt.
 
6. Bid
Bid en dank met elkaar voor de punten die je hebt besproken en voor het feest van volgende week.
 

Tekst: Pieter-Jan Rodenburg
Beeld: Roald Schaap

Tip voor de redactie?

Of heb je een foutje gezien? Mail ons